Αποφάσεις Επιτροπής Ασκουμένων 13-9-2017

13-9-2017,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Η Επιτροπή Ασκουμένων συνήλθε σε συνεδρίαση την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 17:00 με ημερήσια διάταξη:

 1. Προτάσεις για τη διαμόρφωση ενημερωτικού κειμένου με σκοπό την προώθηση του θεσμού του Συνηγόρου του Ασκουμένου. Εισηγήτρια Κωνσταντίνα Κοχλιού.
 1. Συμπλήρωση και ολοκλήρωση του τεχνικού οδηγού – ενημερωτικού φυλλαδίου για τους ασκούμενους και νέους δικηγόρους. Εισηγήτρια Μαρία Βασλή.
 1. Κατάθεση και διαμόρφωση προτάσεων για το επικείμενο συνέδριο σε συνεργασία με την ELSA Thessaloniki. Εισηγητής Γιάννης Τρασανίδης
 1. Διαμόρφωση πρότασης – αιτήματος προς το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης για τη βελτίωση του τρόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων. Εισηγητής Γιάννης Τρασανίδης
 1. Επισήμανση των νέων ασφαλιστικών διατάξεων που αφορούν στους ασκούμενους δικηγόρους και συζήτηση περί του νέου ασφαλιστικού περιβάλλοντος που δημιουργείται. Εισηγήτρια Λένα Δρούγκα

 ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη δημόσια ανακοίνωση συνεδρίασης της 12-09-2017, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Ν.Δι.Θ., και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα τρία μέλη της:

 1. Γιάννης Τρασανίδης, Πρόεδρος
 2. Έκτορας Τσάμης, Αντιπρόεδρος
 3. Λένα Δρούγκα, Μέλος

ΙΙΙ. Αποφάσεις

 1. Προτάσεις για τη διαμόρφωση ενημερωτικού κειμένου με σκοπό την προώθηση του θεσμού του Συνηγόρου του Ασκουμένου. Ο Γιάννης Τρασανίδης παρουσίασε το θέμα αυτό λόγω της απουσίας της Κωνσταντίνας Κοχλιού. Πρότεινε τη δημιουργία ενημερωτικού κειμένου από την Κωνσταντίνα Κοχλιού, το οποίο να εξηγεί το θεσμό του Συνηγόρου του Ασκουμένου, περιλαμβάνοντας στοιχεία επικοινωνίας και ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Κωνσταντίνα Κοχλιού ως Συνήγορο του Ασκουμένου. Πρότεινε επίσης την ηλεκτρονική δημοσίευση αυτού και την τοποθέτησή του σε καίρια σημεία, όπως είναι ο πίνακας ανακοινώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. ΑΠΟΦΑΣΗ: Η ανωτέρω πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή.
 2. Συμπλήρωση και ολοκλήρωση του τεχνικού οδηγού – ενημερωτικού φυλλαδίου για τους ασκούμενους και νέους δικηγόρους. Ο Γιάννης Τρασανίδης παρουσίασε το θέμα αυτό λόγω της απουσίας της Μαρίας Βασλή. Ενημέρωσε ότι ο οδηγός είναι σχεδόν έτοιμος για δημοσίευση. Το μόνο που χρειάζεται να ολοκληρωθεί είναι ο χάρτης των δικαστηρίων με λεπτομέρειες από χρήσιμα γραφεία και ακροατήρια. Ο Έκτορας Τσάμης πρότεινε να αναλάβει αυτός τη συμπλήρωση του οδηγού. ΑΠΟΦΑΣΗ: Η ανωτέρω πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή.
 3. Κατάθεση και διαμόρφωση προτάσεων για το επικείμενο συνέδριο σε συνεργασία με την ELSA Thessaloniki. Ο Γιάννης Τρασανίδης ενημέρωσε σχετικά με το επικείμενο συνέδριο συνδιοργάνωσης Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης και ELSA Thessaloniki, το οποίο θα διεξαχθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός είναι η εγκαθίδρυση του συνεδρίου αυτού ως ετήσιου θεσμού στη Βόρεια Ελλάδα και η προσέγγιση του τελειόφοιτου φοιτητή με την επικείμενη ιδιότητά του ως ασκούμενου δικηγόρου. Η συνεργασία αυτή της Ένωσης με την ELSA Thessaloniki θα δημιουργήσει το κατάλληλο πεδίο ανταλλαγής υλικού και τεχνογνωσίας των δύο ενώσεων, ενώ παράλληλα η κύρια στόχευση θα είναι η παροχή ποιοτικής ακαδημαϊκής γνώσης. Ο Γιάννης Τρασανίδης παρουσίασε ένα σχέδιο χρονοδιαγράμματος και ομιλητών. Πρότεινε την αποδοχή αυτού και, μετά την ολοκλήρωσή του, την περαιτέρω ενασχόληση με την πρακτική διοργάνωση του συνεδρίου, όπως υλικό πρώθησης, coffee break, κλπ. ΑΠΟΦΑΣΗ: Η ανωτέρω πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή.
 4. Διαμόρφωση πρότασης – αιτήματος προς το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης για τη βελτίωση του τρόπου διεξαγωγής των σεμιναρίων. Ο Γιάννης Τρασανίδης έθεσε το ζήτημα των σεμιναρίων προετοιμασίας του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τις εξετάσεις των υποψήφιων δικηγόρων. Αναφέρθηκε σε παράπονα που εκφράστηκαν για τα σεμινάρια που διεξήχθησαν την άνοιξη του 2017, μερικά από τα οποία αφορούσαν την άστοχη επιλογή των εισηγητών, τις περιορισμένες ώρες και την αναντιστοιχία ύλης σεμιναρίου και ύλης εξετάσεων. Προτάθηκε η σύνταξη πρότασης από το Γιάννη Τρασανίδη και τη Λένα Δρούγκα για συνεργασία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης ως προς τη διοργάνωση των σεμιναρίων με στόχο την ποιοτική διεξαγωγή τους το φθινόπωρο του 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ: Η ανωτέρω πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή.
 5. Επισήμανση των νέων ασφαλιστικών διατάξεων που αφορούν στους ασκούμενους δικηγόρους και συζήτηση περί του νέου ασφαλιστικού περιβάλλοντος που δημιουργείται. Η Λένα Δρούγκα έθεσε επί τάπητος το περιεχόμενο του προσφάτως ψηφισθέντος Νόμου 4488/2017, σύμφωνα με τον οποίο νομοθετείται η επιλογή της μη ασφάλισης διάφορων επαγγελμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του δικηγόρου και, κατ’ επέκταση, του ασκούμενου δικηγόρου. Τόνισε ότι αποχωρίζεται έτσι το επάγγελμα από την ασφάλισή του, κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει οικονομικό πρόβλημα στα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ σε επίπεδο νομικών εταιριών ενισχύεται και νομιμοποιείται έμμεσα η «μαύρη» – ανασφάλιστη εργασία. Αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στους ασκούμενους δικηγόρους, οι οποίο εξαρτώνται από το δικηγόρο, ο οποίος έχει αναλάβει την επίβλεψη της άσκησής τους. Ωστόσο, ο Γιάννης Τρασανίδης σημείωσε ότι η οι ασκούμενοι δικηγόροι είναι ασφαλισμένοι στο ταμείο των γονιών τους, εφόσον δεν ξεπερνούν ηλικιακά τα 25 έτη, κάτι το οποίο είναι de facto το πιο σύνηθες φαινόμενο. Η Λένα Δρούγκα υπογράμμισε ακόμα ότι με τη νέα αυτή ρύθμιση νομιμοποιείται έμμεσα και η «μαύρη» αμοιβή, γιατί αυξηθούν τα περιστατικά μη ασφάλισης των ασκουμένων από τους υπεύθυνους δικηγόρους τους. Επιπλέον, θα αναγκαστούν οι ασκούμενοι να μην κάνουν έναρξη επαγέλματος στην εφορία, μόλις ορκιστούν δικηγόροι, έτσι ώστε να μην έχουν επίσημα εργασιακά και συντάξιμα χρόνια. Εισηγήκε τη σύνταξη κειμένου πρότασης από την ίδια για το ανωτέρο ζήτημα συμπεριλαμβανομένων και των ζητημάτων κατώτατης αμοιβής των ασκουμένων και της γενικότερης σχέσης εργασίας ασκουμένου και επιβλέποντα δικηγόρου. ΑΠΟΦΑΣΗ: Η ανωτέρω πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή.

 Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Η Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης…………………………………Μαρία Βασλή