Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΕΑΝΔιΘ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων την Δευτέρα 18-1-2016 κατόπιν εισηγήσεων, συζήτησης και ψηφοφοριών ενέκρινε Εισήγηση για το Νέο Ασφαλιστικό και  Πρόταση για τις Αποχές και τις Κινητοποιήσεις. Στην ΓΣ μειοψήφησε σε αμφότερες τις ψηφοφορίες το Πλαίσιο Πάλης για την ΓΣ της ΕΑΝΔιΘ.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος                                                                                                         Η Γραμματέας

Μήττας Μιχάλης                                                                                       Φουλίδου Ανδριάνα