Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΕΑΝΔιΘ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων την Τετάρτη 25-5-2016 κατόπιν εισηγήσεων, συζήτησης και ψηφοφοριών ενέκρινε και υιοθέτησε το Ψήφισμα – πρόταση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ για την έως σήμερα αποτίμηση και την συνέχιση των αποχών. Επίσης εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης από κοινού με την ΕΑΝΔΑ και τον ΣΝΑΔΠ στο Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης για απαλλαγή των ασκουμένων δικηγόρων από την υποχρεωτική ασφάλιση μέσω τροπολογίας στο νέο ασφαλιστικό.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………..Αναστάσιος Ξένος