Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 9-3-2016

Θεσσαλονίκη 9-3-2016,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ κατά την συνεδρίασή του την Τετάρτη 9-3-2016 έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση του ΔΣ για την συνάντηση του Προέδρου της ΕΑΝΔιΘ με τους προέδρους της ΕΑΝΔΑ και του ΣΝΑΔ Πειραιά, κατά την οποία εξετάστηκε η προοπτική της πραγματοποίησης πανελλαδικού συνεδρίου νέου δικηγόρων, της δημιουργίας πανελλαδικού οργάνου συντονισμού του συνόλου των ενώσεων νέων δικηγόρων της χώρας και της από μηδενικής βάσης αναθεώρησης του θεσμού της άσκησης. Νέα επίσημη συνάντηση των τριών προέδρων θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στην Αθήνα, ενώ συμφωνήθηκε και η στενή επικοινωνία και συνεργασία σε κάθε ζήτημα που θα προκύψει έως τότε.
  2. Με βάση τον οικονομικό προϋπολογισμό έτους 2016, όπως κυρώθηκε στην από 19-2-2016 Γενική Συνέλευση, θεσπίζεται υποχρεωτική εισφορά εγγραφής νέων μελών ύψους 3 ευρώ. Το ύψος της εισφοράς αυτής κρίνεται ιδιαίτερα χαμηλό, αρκεί ωστόσο για να διασφαλιστεί η πλήρης οικονομική αυτονομία της Ένωσης. Τα μέλη που εγγράφονται θα αποκτούν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις παροχές της Ένωσης ακόμα και πριν την καταβολή της εισφοράς εγγραφής, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί στην συνέχεια σε οποιαδήποτε εκδήλωση, Γενική Συνέλευση ή άλλη διαδικασία της Ένωσης συνοδευόμενη από σχετική απόδειξη καταβολής. Τα εγγεγραμμένα μέλη δύνανται να καταβάλλουν προαιρετικά ετήσια εισφορά ύψους 3 ευρώ. Καμία άλλη οικονομική επιβάρυνση, υποχρεωτική ή προαιρετική, δεν μπορεί να επιβληθεί στα μέλη χωρίς απόφαση Γενικής Συνέλευσης.
  3. Διοργάνωση δύο επιστημονικών εκδηλώσεων. Η πρώτη εντός του Μαρτίου με θεματικούς άξονες το δίκαιο της ενέργειας και του περιβάλλοντος και η δεύτερη εντός του Μαΐου με θεματική το προσφυγικό.
  4. Υιοθετείται Προσωρινή αξιολόγηση της αναλογιστικής μελέτης και της πρότασης του ΔΣΑ για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Εφόσον η αναλογιστική μελέτη και οι προτάσεις που εισηγείται ο ΔΣΑ δεν δημοσιευθούν έως τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, θα ζητηθεί από την ΕΑΝΔιΘ αντίγραφό τους προκειμένου να αξιολογηθούν οριστικά.
  5. Κυρώνονται οι αποφάσεις της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, όπως εισήχθησαν. Αναλυτικά:

α. Επαναφορά στο ΔΣ του ΔΣΘ του αιτήματός μας για πλήρη και οριστική κατάργηση των παραστάσεων που πλέον μόνο στην Θεσσαλονίκη υφίστανται ως προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό δικηγόρων.

β. Δημοσίευση παλαιότερων θεμάτων του πανελλήνιου διαγωνισμού δικηγόρων και πρόταση στον ΔΣΘ για συνδιοργάνωση σεμιναρίων προετοιμασίας των υποψηφίων.

γ.  Αναμόρφωση και ενίσχυση του θεσμού του Συνηγόρου του Ασκούμενου της ΕΑΝΔιΘ. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η νέα διαδικασία υποβολής και χειρισμού καταγγελιών.

       6. Αποφασίζεται η συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες και η πραγματοποίηση επίσκεψης στην               Ειδομένη. Η διαδικασία και ο τρόπος συλλογής, καθώς και τα απαραίτητα είδη θα ανακοινωθούν άμεσα.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Αναστάσιος Ξένος