Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 6-3-2017

Θεσσαλονίκη 7-3-2017,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ κατά την συνεδρίασή του την Δευτέρα 6-3-2017 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η υποβολή αναφοράς ενώπιον του ΔΣΘ και των ελεγκτικών φορέων του ΕΦΚΑ κατά της ΜΚΟ “Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες” για απόπειρα καταστρατήγησης της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας δια της μετακύλισης του συνόλου του βάρους των ασφαλιστικών εισφορών στους δικηγόρους που απασχολούνται με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει την επιβάρυνση του εργοδότη με τα 2/3 των εισφορών υγείας και κύριας σύνταξης. Από την συζήτηση και ψηφοφορία εξαιρέθηκε το μέλος του ΔΣ Θρασύβουλος Γαβαθόπουλος.
  2. Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία (2 υπέρ, 3 κατά, 1 λευκό) εισήγηση του μέλους του ΔΣ Έλλης Μέλλιου περί υιοθέτησης πρότασης για εφαρμογή απαλλαγής ΦΠΑ σε υποθέσεις για τις οποίες απαιτείται υποχρεωτικά παράσταση δικηγόρου και έως το ύψος του ποσού αναφοράς. Η πλειοψηφία έκρινε την πρόταση ως υπαναχώρηση από το πάγιο αίτημα του κλάδου που είναι η πλήρης απαλλαγή των υπηρεσιών των δικηγόρων από τον ΦΠΑ, σημείωσε τεχνικές και γραφειοκρατικές δυσχέρειες εφαρμογής της και επεσήμανε το γεγονός ότι η τάση να μην εκδίδονται νόμιμα παραστατικά ενδέχεται να διογκωθεί. Η μειοψηφία υποστήριξε την πρόταση ως ενδιάμεση λύση μεταξύ της πάγιας θέσης του κλάδου και της γενικότερης οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται. Υιοθετήθηκε ομόφωνα πρόταση για απαλλαγή από τον ΦΠΑ υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της νομική βοήθειας, με το επιχείρημα ότι δεν αναμένεται επιβάρυνση του προϋπολογισμού, μειώνεται περιττή γραφειοκρατία και ελαφρύνονται οι συνάδελφοι από την υποχρέωση προκαταβολής ΦΠΑ που δεν εισέπραξαν. Θα αποσταλεί σχετική πρόταση στα συναρμόδια υπουργεία.
  3. Υιοθετήθηκε κατά πλειοψηφία (5 υπέρ, 1 κατά) εισήγηση του μέλους του ΔΣ Έλλης Μέλλιου περί υιοθέτησης πρότασης για επιμερισμού του φορολογικού βάρους που προκύπτει από τον ΕΝΦΙΑ επί προσημειωμένων ακινήτων προς εξασφάλιση στεγαστικών δανείων κτήσης πρώτης κατοικίας μεταξύ ιδιοκτήτη και υπέρ ου η προσημείωση/υποθήκη.
  4. Ορίσθηκαν αρμόδια για την έκδοση του επόμενου τεύχους του περιοδικού της ΕΑΝΔιΘ Lexις, οι Κατερίνα Τσιαμπέρα και Αναστασία Χρηστίδου.
  5. Έγινε ομόφωνα δεκτή πρόταση της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ για την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού Δικηγόρων.
  6. Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία (1 υπέρ, 4 κατά) πρόταση της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ για την καταστατική αναθεώρηση στην κατεύθυνση της θεσμοθέτησης του συγκεκριμένου οργάνου. Σύμφωνα με την πλειοψηφία η αναθεώρηση του καταστατικού κρίνεται ιδιαίτερα δυσχερής (βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας) και δεν αναμένεται να συμβάλλει στην βελτίωση της λειτουργίας της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Έγινε δεκτή ομόφωνα επικουρική πρόταση της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ για την υιοθέτηση κανονισμού λειτουργίας. Κατατέθηκε Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ από το μέλος του ΔΣ Θρασύβουλο Γαβαθόπουλο. Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ επιφυλάχθηκε για την κατάθεση δική της πρόταση κανονισμού λειτουργίας. Η υιοθέτηση του κανονισμού αναβάλλεται για το επόμενο ΔΣ.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………………………….Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………………………Στέφανος Κρεμέτης