Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 31-5-2016

Θεσσαλονίκη 31-5-2016,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ, με παρόντα 6 από τα 7 μέλη του, κατά την συνεδρίασή του την Τρίτη 31-5-2016 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση του ΔΣ σχετικά με την συνάντηση του Προέδρου της ΕΑΝΔιΘ με τους Προέδρους της ΕΑΝΔΑ και του ΣΝΑΔΠ. Στην συνάντηση αυτή αποφασίσθηκε ομόφωνα η ίδρυση πανελλήνιου συντονιστικού οργάνου των ενώσεων ασκουμένων και νέων δικηγόρων και επιτεύχθηκε καταρχήν συμφωνία ως προς τον κανονισμό λειτουργίας του. Περαιτέρω, αποφασίσθηκε η από κοινού παρέμβαση στο Υπ. Κοινωνικής Ασφάλισης για την ασφάλιση των ασκούμενων δικηγόρων. Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ επικύρωσε τις βασικές αρχές του κανονισμού λειτουργίας του πανελλήνιου συντονιστικού οργάνου, επισημαίνοντας την ανάγκη διασφάλισης των πλαισίων που είχαν ορισθεί από τον Οδικός χάρτης για την εμβάθυνση της πανελλαδικής συνεργασίας των ενώσεων ασκούμενων και νέων δικηγόρων (απόφαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 2/13-4-2016).
  2. Παρουσιάσθηκε ανάλυση σχετικά με τον υπολογισμό των εισφορών των ασκουμένων δικηγόρων, με βάση το νέο ασφαλιστικό. Σύμφωνα με ερμηνεία συνδυασμού διατάξεων, οι ασκούμενοι δικηγόροι επιβαρύνονται κατά 18 ευρώ ετησίως με το νέο ασφαλιστικό, χωρίς ωστόσο να προκύπτει από το νόμο ευθέως η νέα βάση υπολογισμού των εισφορών τους. Δεδομένου αυτού, της πρόσφατης απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την αντισυνταγματικότητα της υποχρεωτικής ασφάλισης και της πραγματικής αδυναμίας καταβολής εισφορών από τους περισσότερους ασκούμενους, αποφασίσθηκε η υποβολή αιτήματος, από κοινού με τις άλλες ενώσεις, στο Υπ. Κοινωνικής Ασφάλισης για υιοθέτηση τροπολογίας που να καταργεί τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ασφάλισης υγείας για τους ασκούμενους δικηγόρους.
  3. Επαναλήφθηκε η από 16-5-2016 αναβληθείσα συζήτηση για τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Το ΔΣ διατήρησε την θέση του (απόφαση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 5/16-5-2016) σχετικά με το μη υλοποιήσιμο καταστατικά και νομικά της πρότασης και δεσμεύθηκε για την απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης αποφάσεων εντελώς τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα.
  4. Υποστηρίχθηκε εισήγηση του μέλους της Ένωσης Ερμίδου Ελένης, για την ανάληψη νομικών μέτρων κατά της υποχρεωτικής ασφάλισης των ασκούμενων δικηγόρων. Ομόφωνα το ΔΣ αποφάσισε ότι ως ΕΑΝΔιΘ θα εξαντλήσουμε το νομικό οπλοστάσιο και θα υποστηρίξουμε κάθε ασκούμενο δικηγόρο που θα κινηθεί νομικά. Ειδικότερα: α) τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθεί υπόδειγμα προσφυγής κατά του ΤΥΔΘ, β) θα αναληφθεί το οικονομικό κόστος και η νομική υποστήριξη αίτησης για πιλοτική δίκη ενώπιον του ΣτΕ, γ) θα πραγματοποιηθεί νομική έρευνα για την δυνατότητα παρέμβασης της ΕΑΝΔιΘ σε δίκες ασκουμένων κατά του ΤΥΔΘ, δ) θα πραγματοποιηθεί νομική έρευνα για τις δυνατότητες που έχουν ασκούμενοι δικηγόροι που ασφαλίσθηκαν στον ΤΥΔΘ και κατέβαλλαν εισφορές πριν την έκδοσης της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που κρίνει αντισυνταγματική την υποχρεωτική ασφάλιση.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Αναστάσιος Ξένος