Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 28-4-2017

Θεσσαλονίκη 30-4-2017,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ κατά την συνεδρίασή του την Παρασκευή 28-4-2017 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Κυρώθηκε ομόφωνα ο απολογισμός του Εαρινού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Δικηγόρων που φιλοξενήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η κοινοποίηση των συμπερασμάτων στην ΕΥΒΑ και η εστίαση της δράσης της ΕΑΝΔιΘ στην ενίσχυση κοινών συνδικαλιστικών διεκδικήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της πολιτικής παρέμβασης της ΕΥΒΑ.
  2. Κυρώθηκε η ολοκλήρωση της θητείας της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η διενέργεια αρχαιρεσειών για την εκλογή νέας Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Στα πλαίσια αυτά θα διεξαχθεί Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 19-5-2017 και εκλογές την Τετάτρτη 24-5-2017. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με τον εκλογικό κανονισμό, όπως εφαρμόσθηκε στις γενικές αρχαιρεσείες της ΕΑΝΔιΘ το 2016.
  3. Η υποχρέωση τοποθέτησης POS κρίθηκε ως μέτρο μη αναστρέψιμο, αν και σε κάθε περίπτωση ως ΕΑΝΔιΘ στηρίζουμε τις διεκδικήσεις των δικηγορικών συλλόγων για την ανατροπή του. Κρίνουμε ωστόσο ότι οι προσπάθειες πρέπει να εστιασθούν στην εξάλειψη των οικονομικών επιβαρύνσεων που συνεπάγεται η τοποθέτησή τους από τους διικηγόρους  (αγορά, προμήθεια συναλλαγών κλπ). Αποφασίσθηκε η διεξαγωγή έρευνας για προσφορές προμήθειας συσκευών POS από πιστωτικά ιδρύματα στην χαμηλότερη δυνατή τιμή.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Στέφανος Κρεμέτης