Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 23-3-2016

Θεσσαλονίκη 23-3-2016,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ κατά την συνεδρίασή του την Τετάρτη 23-3-2016 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

 1. Αποφασίστηκε ομόφωνα η έναρξη του διαλόγου για την αναθεώρηση του θεσμού της άσκησης. Ο διάλογος θα πραγματοποιηθεί από την ΕΑΝΔιΘ σε τρία στάδια. Πρώτο, συγκρότηση ανοικτής ομάδας συντονισμού του διαλόγου, διαμόρφωση θεματικών αξόνων και συγκέντρωση προτάσεων έως τις 31/5/2016. Δεύτερο, επεξεργασία και ομαδοποίηση των προτάσεων που κατατέθηκαν, υποστήριξή τους σε δημόσια εκδήλωση και ψήφιση κάθε μίας έως τις 30/6/2016. Τρίτο, σύνθεση των απόψεων που υπερψηφίστηκαν σε πλήρη και ενιαία πρόταση, η οποία θα επικυρωθεί άμεσα από όλους τους ασκούμενους δικηγόρους της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ θα προχωρήσει στην πληρέστερη καταγραφή των προβλημάτων και ιδεών των ασκούμενων δικηγόρων της Θεσσαλονίκης, ώστε να καταθέσει πλήρη πρόταση στα πλαίσια του ανωτέρω διαλόγου. Ιδιαίτερη προσπάθεια θα γίνει ώστε ο διάλογος αυτός να λάβει πανελλαδική εμβέλεια σε συνεργασία με τις ενώσεις ασκουμένων και νέων δικηγόρων, όπου υφίστανται.
 2. Αποφασίστηκε ομόφωνα η κατάθεση πρότασης στον ΔΣΘ για την προοδευτική μείωση της ετήσιας εισφοράς του 2016, η οποία έχει ήδη αποφασιστεί, προκειμένου να ελαφρυνθούν περισσότερο οι νεώτεροι συνάδελφοι που περισσότερο θίγονται από την μακρά αποχή και τις οικονομικές συνθήκες. Προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη ελάφρυνση των νέων συναδέλφων στα πλαίσια της πρότασης προτείνεται μικρότερη μείωση για τους μεγαλύτερους συναδέλφους, μέτρο που κρίνεται δίκαιο οικονομικά και κοινωνικά, δεδομένου του κύκλου εργασιών κάθε μιας από τις ομάδες αυτές. Για τον λόγο αυτό την Πέμπτη 24-3-2016 θα κατατεθεί Αίτημα για Προοδευτική Μείωση Ετήσιας Συνδρομής.
 3. Αποφασίστηκε ομόφωνα η διεξαγωγή της αναβληθείσας επιστημονικής εκδήλωσης την εβδομάδα 11-15/4/2016.
 4. Υιοθετήθηκε ομόφωνα Ψήφισμα για την Αναλογιστική του ΔΣΑ και τις Νέες Προτάσεις του Υπουργείου για το Ασφαλιστικό. Με βάση το ψήφισμα αυτό θα αποσταλεί άμεσα σχετική επιστολή στον Πρόεδρο της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και Πρόεδρο του ΔΣΑ (που εισηγήθηκε την αναλογιστική), κοινοποιούμενη στον Πρόεδρο του ΔΣΘ.
 5. Αποφασίστηκε ομόφωνα η συγκρότηση επιστημονικής ομάδας για την διαμόρφωση θετικών προτάσεων για το φορολογικό.
 6. Κυρώθηκε ομόφωνα απόφαση της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ για την έκδοση έντυπου υλικού με χρήσιμες πληροφορίες για τα δικαστήρια, τις υπηρεσίες εκτός αυτών και τον θεσμό της άσκησης, προκειμένου να διανέμεται στους νέους ασκούμενους δικηγόρους που θα εγγράφονται στην Ένωση, συμβάλλοντας στην καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτησή τους.
 7. Αποφασίστηκε ομόφωνα η διατήρηση του αιτήματος στο ΔΣ του ΔΣΘ για την πλήρη και οριστική κατάργηση των παραστάσεων, όπως υποβλήθηκε. Έγινε αποδεκτό αίτημα το μελών μας για κοινοποίηση των ονομάτων των μελών του ΔΣ του ΔΣΘ που τάσσονται υπέρ και κατά του συγκεκριμένου αιτήματος.
 8. Αποφασίστηκε ομόφωνα, επ’ αφορμής της πρόσφατης απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας που έκρινε αντισυνταγματική την υποχρεωτική ασφάλιση των ασκουμένων, η αποστολή επιστολής από κοινού με τις άλλες ενώσεις ασκουμένων και νέων δικηγόρων της χώρας στο ΕΤΑΑ για προσωρινή αναστολή εφαρμογής της διάταξης και στο Υπ. Κοινωνικής Ασφάλισης για κατάργηση της αντισυνταγματικής διάταξης.
 9. Υιοθετήθηκε κατά πλειοψηφία (5 υπέρ, 1 λευκό) Ψήφισμα ΕΑΝΔιΘ για την Ψηφισθείσα από το ΔΣ του ΔΣΘ Εισήγηση προς την Συντονιστική να επιτρέπεται η κατάθεση δικογράφων.
 10. Εγκρίθηκε ομόφωνα δαπάνη ύψους 500 ευρώ από το ταμείο της Ένωσης για την κάλυψη της ετήσιας συνδρομής στην ΕΥΒΑ.
 11. Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της ιστοσελίδας της Ένωσης.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Αναστάσιος Ξένος