Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 2-7-2016

Θεσσαλονίκη 2-7-2016,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ, με παρόντα 4 από τα 7 μέλη του, κατά την έκτακτη συνεδρίασή του το Σάββατο 2-7-2016 έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Την υποβολή αναφοράς – διαμαρτυρίας προς τον ΔΣΘ και τους αρμόδιους εθνικούς και διεθνείς φορείς σχετικά με την κακή λειτουργία των υπηρεσιών ασύλου, την πρακτική αδυναμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους και την ουσιαστική αδυναμία εκπροσώπησής τους από δικηγόρο.
  2. Την υποβολή αιτήματος από κοινού με τις υπόλοιπες Ενώσεις της χώρας ενώπιον του Υπ. Οικονομικών για αναθεώρηση του α. 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σύμφωνα με το οποίο η διαφορά μεταξύ του πραγματικού και του τεκμαρτού εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών φορολογείται με ποσοστό 26%, ακόμα και αν ο συγκεκριμένος φορολογούμενος υπάγεται στην ευνοϊκή ρύθμιση του μειωμένου συντελεστή (13%) για την πρώτη τριετία επαγγελματικής δραστηριότητας. Κρίνουμε απαράδεκτη την διαφοροποίηση αυτή, που φέτος πρώτη φορά ισχύει, με βάση την οποία ανύπαρκτη φορολογική βάση (τεκμήριο) φορολογείται και μάλιστα βαρύτερα από ότι τα πραγματικά εισοδήματα. Για τον λόγο αυτό ζητούμε τη νομοθετική παρέμβαση για την διόρθωση της παράλογης, άδικης και υπέρμετρα επαχθούς αυτής ρύθμισης, με αναδρομική ισχύ που να καλύπτει και την τρέχουσα περίοδο φορολογικών δηλώσεων.
  3. Την υποβολή αιτήματος για παροχή διευκρινίσεων προς τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, σχετικά με τις παροχές που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι ασκούμενοι δικηγόροι. Κρίνουμε παράλογη οποιαδήποτε διαφοροποίηση τυχόν υφίσταται σε σχέση με τους δικηγόρους – μέλη του ΤΥΔΘ, από την στιγμή που καλούνται να καταβάλλουν με τρόπο υποχρεωτικό ασφαλιστικές εισφορές ίδιου ύψους. Παράλληλα, θα υποβληθεί αναφορά και στον ΔΣΘ προκειμένου από κοινού να παρέμβουμε για την διόρθωση οποιασδήποτε άνισης μεταχείρισης.
  4. Την υποβολή προτάσεων στην Διαβούλευση για την προωθούμενη μεταρρύθμιση της Νομικής Βοήθειας. Θεωρούμε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να στοχεύουν στην διεύρυνση των περιπτώσεων που υπάγονται στη νομική βοήθεια προς όφελος των οικονομικά αδύναμων πολιτών, στην ενίσχυση των νεώτερων και χαμηλότερου εισοδήματος δικηγόρων, στην μέγιστη διαφάνεια και στην μείωση της γραφειοκρατίας με επιτάχυνση του συστήματος αμοιβών. Για την αξιολόγηση των προτεινόμενων από το Υπ. Δικαιοσύνης αλλαγών και την διαμόρφωση προτάσεων, αρμόδιο μέλος του ΔΣ ορίζεται ο Θρασύβουλος Γαβαθόπουλος.

Κατά την σημερινή συνεδρίαση, το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την μερική ανασυγκρότησή του ως εξής:

Πρόεδρος: Μιχάλης Μήττας

Αντιπρόεδρος: Κατερίνα Τσιαμπέρα

Γραμματέας: Στέφανος Κρεμέτης

Ταμίας: Θρασύβουλος Γαβαθόπουλος

Μέλος – Εκπρόσωπος Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ: Μαρία Βασλή

Μέλος: Έλλη Μέλλιου

Μέλος: Αναστάσιος Ξένος

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Στέφανος Κρεμέτης