Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 17-12-2016

Θεσσαλονίκη 17-12-2016,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ κατά την συνεδρίασή του τo Σάββατο 17-12-2016 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Εγκρίθηκε ομόφωνα η συνολική πρόταση της ΕΑΝΔιΘ για την αναθεώρηση του θεσμού της άσκησης.
  2. Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία (2 υπέρ, 3 κατά) πρόταση μελών της Ένωσης για την μυστικότητα των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού Δικηγόρων. Ο Διαγωνισμός Δικηγόρων είναι δημόσιος διαγωνισμός και για τον λόγο αυτό κάθε στάδιό του και κυρίως η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων είναι επίσης δημόσια. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή διαφάνεια και διασφαλίζεται ο έλεγχος της αντικειμενικότητας της εξέτασης, ιδίως δεδομένου του γεγονότος ότι οι πρωτεύσαντες επιβραβεύονται οικονομικά. Περαιτέρω, δεν κρίνεται εφικτή οποιαδήποτε τροποποίηση (πχ ανάρτηση αποτελεσμάτων με ΑΜ ασκουμένου ή έκδοση ειδικού κωδικού εξεταζόμενου) καθώς τα ΑΜ δεν είναι ενιαία ανά την επικράτεια, πολλοί επαρχιακοί σύλλογοι δεν παρέχουν ΑΜ στους ασκούμενους και η έκδοση κωδικού εξεταζόμενου είναι ιδιαίτερα δυσχερής, λόγω της διεξαγωγής του διαγωνισμού σε πανελλαδικό επίπεδο. Η δημοσιότητα δεν διασφαλίζεται παρά μόνον με τους ονομαστικούς πίνακες αποτελεσμάτων. Τέλος, η προστασία όσων αποτυγχάνουν στον διαγωνισμό επιτυγχάνεται ήδη επαρκώς, καθώς στους πίνακες περιλαμβάνονται αποκλειστικά οι βαθμολογίες των επιτυχόντων.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Στέφανος Κρεμέτης