Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 16-5-2016

Θεσσαλονίκη 16-5-2016,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ, με παρόντα 5 από τα 7 μέλη του, κατά την συνεδρίασή του την Τετάρτη 16-5-2016 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

 1. Καθορίσθηκαν λεπτομερώς οι όροι και προϋποθέσεις για την εμβάθυνση της πανελλαδικής συνεργασίας των ενώσεων ασκουμένων και νέων δικηγόρων, ώστε αυτή να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα για τους συναδέλφους. Υιοθετήθηκε ομόφωνα “Οδικός χάρτης για την εμβάθυνση της πανελλαδικής συνεργασίας των ενώσεων ασκούμενων και νέων δικηγόρων“, ο οποίος θα αποτελέσει και την βάση συζήτησης με τους εκπροσώπους των υπολοίπων ενώσεων. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της ΕΑΝΔιΘ να εισηγηθεί την ως άνω πρόταση και να συζητήσει επί αυτής με τους Προέδρους της ΕΑΝΔΑ και του ΣΝΑΔΠ.
 2. Ομόφωνα καθορίσθηκαν προτάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΑΝΔιΘ με την ELSA σε επιστημονικό, ενημερωτικό και τεχνικό επίπεδο. Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί συνάντηση αντιπροσωπείας της ΕΑΝΔιΘ αποτελούμενης από δύο μέλη του ΔΣ και δύο της Επιτροπής Ασκουμένων με αντιπροσωπεία του ΔΣ της ELSA.
 3. Καλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΑΝΔιΘ για την Τετάρτη 25-5-2016 (ώρα και τόπος θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες) με θέματα την ενημέρωση για το ασφαλιστικό και το φορολογικό και την διαμόρφωση πρότασης για την μορφή των κινητοποιήσεων του κλάδου μας. Υιοθετήθηκε προσωρινό (έως την ΓΣ της ΕΑΝΔιΘ) Ψήφισμα – πρόταση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ για την έως σήμερα αποτίμηση και την συνέχιση των αποχών, το οποίο θα δημοσιευθεί και θα διανεμηθεί στην προσεχή ΓΣ του ΔΣΘ.
 4. Κυρώθηκαν ομόφωνα οι εξής αποφάσεις της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, όπως εισήχθησαν:

  α. Αποτίμηση της διαδικασίας διενέργειας του Διαγωνισμού Δικηγόρων (α’ εξεταστική 2016) και υποβολή πλαισίου προτάσεων για την βελτίωση αυτής προς τους αρμόδιους φορείς συμπεριλαμβανομένων της διενέργειας των εξετάσεων σε δύο σαββατοκύριακα αντί ενός, της διεξαγωγής του σε χώρο της Νομικής Σχολής ΑΠΘ και της πλήρους και οριστικής κατάργηση των παραστάσεων.
  β. Ανάρτηση και διανομή ενημερωτικού υλικού για την διαδικασία εγγραφής ασκούμενων δικηγόρων στον ΔΣΘ, σε αποφοίτους της Νομικής Σχολής.
  γ. Υποβολή αιτήματος για χρήση συγκεκριμένης αίθουσας του ΔΣΘ για συγκεκριμένες ώρες της εβδομάδας για χρήση από την Συνήγορο του Ασκούμενου της ΕΑΝΔιΘ.
  δ. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της ΕΑΝΔιΘ.

 5. Η πρόταση της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ για ενίσχυση των αποφασιστικών της αρμοδιοτήτων, κρίνεται κατά πλειοψηφία (4 κατά 1 υπέρ) ως μη υλοποιήσιμη δεδομένων των καταστατικών και νομικών περιορισμών. Αναβάλλεται η λήψη οριστικής απόφασης για το επόμενο ΔΣ προκειμένου να παρασταθούν και να τοποθετηθούν τα μέλη της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Αναστάσιος Ξένος