Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 14-6-2016

Θεσσαλονίκη 14-6-2016,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ, με πλήρη απαρτία, κατά την συνεδρίασή του την Τρίτη 14-6-2016 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Αποφασίσθηκε η ανάρτηση ετήσιου ενημερωτικού δελτίου με απολογισμό των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ καθώς και των μελών τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ο καλύτερος δυνατός έλεγχος από τα μέλη και διαφάνεια στην λειτουργία.
  2. Εγκρίθηκε ομόφωνα Ψήφισμα για Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης του ΔΣΘ, για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα τρέχοντα θέματα (ασφαλιστικό, φορολογικό, ΚΠολΔ) και την συνέχιση και μορφή των κινητοποιήσεων του κλάδου.
  3. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (4 υπέρ – 3 κατά) Ψήφισμα για την Συνέχιση των Κινητοποιήσεων.
  4. Αποφασίσθηκε η διεξαγωγή επιστημονικής ημερίδας με θεματική τον μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης (“αυτόματος κόφτης”).

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Αναστάσιος Ξένος