Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 11-9-2016

Θεσσαλονίκη 11-9-2016,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ κατά την συνεδρίασή του την Κυριακή 11-9-2016 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Υιοθετήθηκε ομόφωνα Ψήφισμα για την Λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου και ιδίως την ουσιαστική άρνηση παραλαβής αιτήσεων για παροχή διεθνούς προστασίας. Το ψήφισμα θα επιδοθεί στο αρμόδιο Υπουργείο.
  2. Έγινε ομόφωνα δεκτή πρόταση του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης για παρέμβαση υπέρ της άρσης του αριθμητικού περιορισμού υποψηφιών διδακτόρων ανά μέλος ΔΕΠ. Λόγω της ακαδημαϊκής φύσης της εν λόγω πρότασης, οποιαδήποτε παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί σε συνεγασία με τον Σύλλογο Μεταπτυχιακών και Υπ. Διδακτόρων Νομικής ΑΠΘ.
  3. Έγινε κατ’ αρχήν ομόφωνα δεκτή πρόταση της ΕΥΒΑ για έναρξη προγράμματος ανταλλαγών δικηγόρων μεταξύ της Ένωσής μας και άλλων ενώσεων που συμμετέχουν. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την φιλοξενία για λίγες εβδομάδες δικηγόρων άλλων κρατών στην Θεσσαλονίκη και εν συνεχεία την φιλοξενία δικηγόρων Θεσσαλονίκης στο άλλο κράτος, με στόχο να αποκτηθεί διεθνείς εμπειρία, να αναπτυχθούν διεθνείς συνεργασίες των μελών μας και να γνωρίσουν τα νομικά συστήματα άλλων κρατών. Λεπτομέρειες σχετικά με την έναρξη του προγράμματος και τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ανακοινωθούν μετά το Συνέδριο της ΕΥΒΑ (23-25/9/2016).
  4. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η ίδρυση οργανωτικής ομάδας του Α’ Πανελλήνιου Συνεδρίου Νέων Δικηγόρων. Υπεύθυνες από το ΔΣ ορίσθηκαν οι Κατερίνα Τσιαμπέρα και Έλλη Μέλλιου.
  5. Σχετικά με το Εαρινό Συνέδριο της ΕΥΒΑ που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη στις 30/3 έως 1/4/2017, απόφασίσθηκαν ομόφωνα: α. η πρόσληψη ενός (1) άμισθου επιστημονικού συνεργάτη με αρμοδιότητες την διοργάνωση του επιστημονικού μέρους, β. αποφασίσθηκε ότι μέρος των εσόδων του Συνεδρίου θα διατεθεί σε πρωτοβουλίες για την ανακούφιση των προσφύγων και την ομαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, γ. κυρώθηκε το Πρόγραμμα και ο Τιμοκατάλογος Συμμετοχής.
  6. Εξουσιοδοτήθηκε αντιπροσωπεία υπό τον Πρόεδρο της ΕΑΝΔιΘ για το Φθινοπωρινό Συνέδριο της ΕΥΒΑ στο Λονδίνο στις 23-25/9/2016.
  7. Κυρώθηκε δαπάνη 660 ευρώ για την έκδοση του δεύτερου τεύχους του περιοδικού Lexis.
  8. Έγινε ομόφωνα δεκτή πρόταση του μέλους μας Καναβού Αστέριου για υιοθέτηση ψηφίσματος σχετικά με την λειτουργία του ΟΑΣΘ.

 

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Στέφανος Κρεμέτης