Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 1-3-2017

Θεσσαλονίκη 3-3-2017,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ κατά την συνεδρίασή του την Κυριακή 1-3-2017 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Καταγράφηκε το σύνολο των ζητημάτων που έως τώρα έχει προκύψει από την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού, στα οποία περιλαμβάνονται ιδιαίτερα ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των ασκούμενων δικηγόρων, ο επιμερισμός των εισφορών των συνεργατών δικηγόρων (σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες), ο επιμερισμός των εισφορών των δικηγόρων που απασχολούνται με δελτία παροχής υπηρεσιών, η επιβολή της επικουρικής ασφάλισης, οι προμήθειες των τραπεζών κατά την πληρωμή των εισφορών και ο υποχρεωτικός χαρακτήρας στην υπαγωγή των νέων δικηγόρων στην “έκπτωση” του ποσοστού κύριας ασφάλισης. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η άσκηση ένδικων βοηθημάτων ιδιαίτερα για την επιβολή εισφορών στους ασκούμενους δικηγόρους.
  2. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η διεξαγωγή ενημερωτικής εκδήλωσης για τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά ζητήματα των δικηγόρων σε συνεργασία με τον ΔΣΘ, την Παρασκευή 17-3-2017.
  3. Αποφασίσθηκε ομόφωνα, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, η εφαρμογή μειωμένου τιμοκαταλόγου συμμετοχής στο επιστημονικό μέρος του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου της ΕΥΒΑ που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη στις 31/3 – 1/4 2017. Οι συνολικές θέσεις με μειωμένη συμμετοχή θα είναι συνολικά 80 και κατά προτεραιότητα θα καλυφθούν από ασκούμενους δικηγόρους. Το ακριβές ύψος του κόστους συμμετοχής καθώς και ο τρόπος εγγραφής θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.
  4. Αποφασίσθηκε νέα συνεδρίαση του ΔΣ την Δευτέρα 6-3-2017 για την συζήτηση θεμάτων της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Στέφανος Κρεμέτης