Απόφαση Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων για Αποχές

Η Ολομέλεια στις 23-4-2016 μετά από ανταλλαγή απόψεων, ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής για πανελλαδική αποχή των δικηγόρων έως και τις 7-5-2016. Εξουσιοδότησε επίσης την Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων να συνεδριάσει στις 6-5-2016 προκειμένου να αξιολογήσει εκ νέου την κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί.

 ΙΣΧΥΕΙ το πλαίσιο χορήγησης αδειών που αποφάσισε η Ολομέλεια της 14.01.2016 δηλαδή:
  • Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης (18μηνο)
  • Παραγραφές – αποσβεστικές προθεσμίες (αστικά-ποινικά)
  • Αναστολές πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας