Απόφαση ΟλΔΣΕ 22-1-2016

Η Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αποφάσισε την συνέχιση των αποχών μέχρι και Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου 2016. Ίδιο πλαίσιο αδειών.