Αποχές Δικηγόρων

Στην συνεδρίαση της 1-12-2015 το ΔΣ του ΔΣΘ αποφάσισε 24ωρη αποχή των δικηγόρων της Θεσσαλονίκης την Πέμπτη 3-12-2015 ταυτόχρονα με την πανελλαδική απεργία, στην οποία συμμετέχουν και οι δικαστικοί υπάλληλοι. Συγχρόνως στην Πανελλαδική Ολομέλεια που θα διεξαχθεί το Σάββατο 5-12-2015 ο ΔΣΘ θα προτείνει αποχή των δικηγόρων για το διάστημα 8-18 Δεκεμβρίου 2015.

Για την Πέμπτη 3-12-2015 το πλαίσιο εκδίκασης υποθέσεων και κατάθεσης δικογράφων έχει ως εξής:

  • Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
  • Κρατούμενοι (Ποινικά) – Αντιρρήσεις(Διοικητικά) – Αυτόφωρα(κρατούμενοι)
  •  Παραγραφές – Προθεσμίες
  • Αναστολές πλειστηριασμών
  • Αιτήσεις Προσωρινών Διαταγών-Συζήτηση υποθέσεων όπου έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή.
  • Κατάθεση αιτήσεων υπερχρεωμένων με τις διατάξεις του νόμου 4161/13
  • Για τις ποινικές υποθέσεις στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό .

Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης.

Αναβολές:

Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.