Απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής παραβόλου εγγραφής ασκούμενου στο ΔΣΘ

Θεσσαλονίκη, 16-12-2020,

Το τελευταίο διάστημα, το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ προχώρησε σε μια σειρά κινήσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, όπου επισημάνθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι και ασκούμενοι δικηγόροι σε επίπεδο επαγγελματικής καθημερινότητας καθ’ όλη την περίοδο της υγειονομικής τον ΔΣΘ στην κατεύθυνση της ελάφρυνσης των οικονομικών επιβαρύνσεων και την ενίσχυση της επαγγελματικής βιωσιμότητας του νέου και ασκούμενου δικηγόρου. Συγκεκριμένα, κατατέθηκε στις 10-12-2020 το με αριθμό πρωτοκόλλου 6185 αίτημά μας για την αναστολή υποχρέωσης καταβολής παραβόλου της εγγραφής των ασκουμένων δικηγόρων ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ στον ΔΣΘ από 1-1-2021 και για όσο χρονικό διάστημα τα υγειονομικά και κατ’ επέκταση τα επαγγελματικά δεδομένα δεν αλλάξουν προς το καλύτερο.  Το συγκεκριμένο αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό και υιοθετήθηκε από το ΔΣ του ΔΣΘ. Η ΕΑΝΔιΘ, ακόμα πιο δυναμικά σε αυτήν την δύσκολη για όλους μας συγκυρία και αντιλαμβανόμενη το βάρος της ευθύνης της εκπροσώπησης των νέων συναδέλφων, θα συνεχίσει να επιδιώκει άμεση επικοινωνία με το ΔΣΘ, τα αρμόδια Υπουργεία και όλους τους σχετικούς φορείς, να ασκεί πιέσεις και να υποβάλλει το σύνολο των αιτημάτων της με σκοπό την βελτίωση της επαγγελματικής καθημερινότητας του νέου δικηγόρου.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………Ο Γραμματέας

Τρασανίδης Γιάννης……………….Σαλονικίδης Παύλος