Αγγελίες για αναζήτηση συνεργασιών – γραφείων

Η ΕΑΝΔιΘ προκειμένου να οργανωθεί και να εκσυγχρονιστεί το σύστημα αναζήτησης συνεργασιών και γραφείων επιδιώκει την συγκέντρωση όλων των αγγελιών που αφορούν στην Θεσσαλονίκη στην ιστοσελίδα της.

Επιδίωξη είναι αφενός η διευκόλυνση των συναδέλφων που αναζητούν συνεργασίες, αφετέρου ο τερματισμός της απαράδεκτης κατάστασης που επικρατεί αυτή την στιγμή στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Η κατάθεση των αγγελιών δύναται να γίνεται στο link https://eandith.gr/?page_id=311 και η ανάρτησή τους θα είναι δωρεάν και άμεση, κατόπιν ελέγχου των βασικών στοιχείων. Για την κατάθεση αγγελίας απαιτούνται στοιχεία επικοινωνίας (όνομα γραφείου, τηλέφωνο, διεύθυνση), περιγραφή της θέσης ή/και των απαιτούμενων προσόντων, του ωραρίου και της αμοιβής.