Αγγελία για 2 Ασκούμενους Δικηγόρους, Aktius – Απαλλαγάκη Κωστής Τομπαΐδης

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

hr@aktius.gr

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗ

T. +30 2310 530315, 528722   F. +30 2310 282297   E. hr@aktius.gr

Βασιλέως Ηρακλείου 11 & Ίωνος Δραγούμη   Θεσσαλονίκη   54625