Ανακοίνωση της ΕΑΝΔιΘ για το παράβολο συμμετοχής στο Διαγωνισμό Δικηγόρων

Θεσσαλονίκη 26-02-2021,

Στις 5 Ιανουαρίου 2021 η Ένωση είχε αποστείλει επιστολή στον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων κ. Βερβεσό, την οποία κοινοποίησε και στον Πρόεδρο του ΔΣΘ κ. Κουτσοχήνα, αιτούμενη τη μη καταβολή του «παραβόλου συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ως ένα μέτρο στήριξης ασκουμένων δικηγόρων και μελλοντικών δικηγόρων». Δεν υπήρξε καμία απάντηση στα αιτήματα μας από τους υπευθύνους.

Με την από 9 Φεβρουαρίου 2021 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής καθορίστηκε «το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο ασκούμενος δικηγόρος υπέρ της Ολομέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για τη συµµετοχή του στον διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων εξεταστικής περιόδου 2021 στο ύψος των εβδομήντα (70,00) ευρώ». Υπενθυμίζουμε ότι η ως άνω απόφαση λήφθηκε χωρίς καμία ενημέρωση της Ένωσης ή διαβούλευση με το σώμα (η Επιτροπή Εποπτείας της Άσκησης του ΔΣΘ δεν έχει ακόμα συσταθεί, όχι με δική μας υπαιτιότητα).

Στις 19 Φεβρουαρίου 2021 η Ένωση απέστειλε νέα διαμαρτυρία προς τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων κ. Βερβεσό, την οποία κοινοποίησε και στον Πρόεδρο του ΔΣΘ κ. Κουτσοχήνα, ζητώντας την κατάργηση του παραβόλου και για τις δύο εξεταστικές του 2021 και διαμαρτυρόμενη για την αύξηση του παραβόλου στα εβδομήντα (70) ευρώ.

Στις 25 Φεβρουαρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΘ αποφάσισε, τουλάχιστον σύμφωνα με πληροφορίες, να μην ζητηθεί το παράβολο για την έκδοση του πιστοποιητικού άσκησης από τον ΔΣΘ, ενώ για το παράβολο συμμετοχής στο Διαγωνισμό παρέπεμψε στην απόφαση της Συντονιστικής, δηλώνοντας πως δεν μπορεί να μεταβάλει τις αποφάσεις της Συντονιστικής. Τα παραπάνω μας μεταφέρονται από συμβούλους του ΔΣΘ, καθώς τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣΘ δεν είναι διαθέσιμα.

Είναι, κατ’ αρχήν, ευχάριστο το γεγονός πως στο ΔΣ του ΔΣΘ συζητούνται κάποια από τα αιτήματα μας, ασχέτως αν χρειάστηκε να αποστείλουμε νέα διαμαρτυρία για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι, επίσης, παρήγορο το γεγονός πως το ΔΣ του ΔΣΘ ικανοποίησε μερικώς το αίτημα μας και δεν θα ζητηθεί το ποσό έκδοσης παραβόλου πιστοποιητικού άσκησης.

Όμως, δεν είναι δυνατόν να είμαστε ικανοποιημένοι και χαρούμενοι με αυτήν την κατάσταση. Η αύξηση του παραβόλου συμμετοχής στο διαγωνισμό μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, όπως και κάθε ασκούμενο/η δικηγόρο. Θα συνεχίζουμε να διεκδικούμε τα αυτονόητα και θα επανέλθουμε και για τον Β΄ Διαγωνισμό του 2021.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………Ο Γραμματέας

Τρασανίδης Γιάννης……………….Σαλονικίδης Παύλος