Ανακοίνωση της ΕΑΝΔΙΘ για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Σήμερα, κατά τις εργασίες του Υπουργικού Συμβουλίου ανακοινώθηκε διά στόματος Πρωθυπουργού το πλαίσιο της νέας φορολογικής νομοθεσίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι εξαγγελίες αυτές του Πρωθυπουργού, οι οποίες συνίστανται σε αύξηση του τεκμαρτού εισοδήματος και της συνεπαγόμενης φορολογίας, αποτελούν επαγγελματική ταφόπλακα για τους ελεύθερους επαγγελματίες με χαμηλά εισοδήματα συλλήβδην, αλλά ειδικότερα θα πλήξουν ανεπανόρθωτα τους νέους δικηγόρους.

Ειδικά, δε, στη Θεσσαλονίκη όπου είναι γνωστό πως ένας νέος δικηγόρος θα κόψει κατά μέσο όρο μονοψήφιο αριθμό γραμματίων τον χρόνο, σε συνδυασμό με τις όλο και μειούμενες αμοιβές, το τέλος επιτηδεύματος και τα αυξημένα κόστη διατήρησης επαγγελματικής στέγης, το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης νομοθέτησης θα είναι νομοτελειακά η μαζική έξοδος από το επάγγελμα και η εμφάνιση δικηγορικών εταιρειών, οι οποίες ούσες οι μόνες που θα δύνανται να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα απορροφήσουν όλους τους νέους δικηγόρους, προφανώς με επαχθείς όρους απασχόλησης.

Μάλιστα, χαρακτηρίζοντας την ανάγκη για επιβίωση ως αντικοινωνική στάση, γίνεται ευκόλως αντιληπτό για ακόμη μία φορά ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν έχει καμία επαφή με την επαγγελματική πραγματικότητα και στην προσπάθεια της να επιτύχει δημοσιονομικούς στόχους καταστρέφει ολόκληρους κλάδους και γενιές νέων επαγγελματιών.

Ως Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης δηλώνουμε ρητά και ξεκάθαρα την αντίθεσή μας με τις κυβερνητικές εξαγγελίες και εφιστούμε την προσοχή στα αρμόδια θεσμικά όργανα του κλάδου και τους κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους να πράξουν το ίδιο, αποτρέποντας την εφαρμογή των παραπάνω καταστροφικών για τον κλάδο νομοθετικών ρυθμίσεων.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………………………….Ο Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης…………………….Γιώργος Παπαγεωργίου