Ανακοίνωση συνεργασίας της ΕΑΝΔιΘ με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας – Προσφορές προς τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ

Η Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας της με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Κατόπιν υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας, συμφωνήθηκε η από κοινού ανάπτυξη και προώθηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα μέλη μας, η ενημέρωση και εκπαίδευση τόσο του κοινού όσο και των μελών μας σε τομείς του ενδιαφέροντός τους, η ανάπτυξη και ενδυνάμωση επιστημονικής συνεργασίας σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες που αντικατοπτρίζουν τα κοινά ενδιαφέροντα μας, η αξιοποίηση τυχόν χορηγιών και/ή κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και/ή άλλους οργανισμούς και η ανάπτυξη και ενδυνάμωση προγραμμάτων και εκδηλώσεων που διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και την ΕΑΝΔιΘ, σχετιζόμενα με τον ευρύτερο τομέα της Νομικής.

Ειδικότερα, συμφωνήθηκε:

  1. Η παροχή υποτροφιών με την μορφή έκπτωσης ύψους 20% στα δίδακτρα υπέρ των μελών της Ένωσης για εισαγωγή τους σε εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία προσφέρει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στους τομείς Νομική, στο Δίκαιο και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Δημόσια Διοίκηση. Αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις για τις συγκεκριμένες υποτροφίες είναι συνημμένοι εδώ.
  2. Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων σε θέματα που αφορούν τον ευρύτερο τομέα της Νομικής είτε από κοινού τα δύο (2) Μέρη και/ή σε συνδυασμό με τρίτους.
  3. Η ανταλλαγή στελεχών και/ή αξιωματούχων και/ή διευθυντών και/ή υπαλλήλων για την διεξαγωγή διαλέξεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων σε τομείς και σε θέματα που αφορούν την Νομική, τη διοίκηση και την οργάνωση.
  4. Η αξιοποίηση όλων των διαύλων επικοινωνίας και προβολής που διαθέτει η Ένωση (Social media, webpage και άλλα μέσα) για σκοπούς προβολής και/ή προώθησης εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη Νομική.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος……………………………………..Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα…………………………………..Ελένη Χατζηγιάννη