Ανακοίνωση σχετικά με την συζήτηση στον ΔΣΘ επί του αιτήματος καθιέρωσης βασικού μισθού για τους ασκούμενους δικηγόρους

Θεσσαλονίκη 16-3-2018,

Συζητήθηκε την Πέμπτη 15-3-2018 στο ΔΣ του ΔΣΘ το υπ’ αρ. 1173/23-1-2018 αίτημα της ΕΑΝΔιΘ προς τον ΔΣΘ και το αντίστοιχο μελών του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση του βασικού μισθού για τους ασκούμενους δικηγόρους. Στην συζήτηση παραστάθηκαν εκπροσωπώντας την Ένωση οι Μιχάλης Μήττας (Πρόεδρος), Κατερίνα Τσιαμπέρα (Αντιπρόεδρος) και Γιάννης Τρασανίδης (Μέλος ΔΣ – Εκπρόσωπος Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ).

Η Ένωσή μας κοινοποίησε το ψήφισμα του ΔΣ του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής με το οποίο διεκδικείται η καθιέρωση του βασικού μισθού για τους ασκούμενους δικηγόρους, την απόφαση με την οποία το υιοθετούμε καθώς και συμπληρωματικό αίτημα για έναρξη συζήτησης στις αρμόδιες επιτροπές για πλήρη αναθεώρηση του θεσμού της άσκησης στην βάση της πρότασής μας με τίτλο «Αξιοπρεπής Άσκηση – Ισότιμη Πρόσβαση στην Δικηγορία».

Το ΔΣ του ΔΣΘ, κατόπιν ευρύτατης συζήτησης με την συμμετοχή εκπροσώπων της Ένωσης και του ΣΦΝ, απέρριψε τελικώς το αίτημα για την καθιέρωση του βασικού μισθού για τους ασκούμενους δικηγόρους. Η απόφαση αυτή λήφθηκε με το επιχείρημα ότι θα υπάρξει ιδιαίτερη δυσκολία να ευρίσκουν γραφείο οι ασκούμενοι δικηγόροι καθώς και ότι οι ασκούμενοι δεν είναι υπάλληλοι, αλλά εκπαιδεύονται προκειμένου να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες. Τα επιχειρήματα αυτά αποκρούουμε ως προσχηματικά και εκτός οικονομικής και επαγγελματικής πραγματικότητας. Η αντιμετώπιση του κινδύνου ανεργίας των ασκούμενων δικηγόρων δύναται να λυθεί στα πλαίσια καθιέρωσης εναλλακτικών μορφών άσκησης, τα οποία περιγράφουμε αναλυτικά στην πρότασή μας για τον θεσμό, ενώ η υπαλληλοποίηση (τόσο των ασκούμενων όσο και των νέων δικηγόρων) είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να αγνοούμε πλέον. Ρόλος του ΔΣΘ είναι παρεμβαίνει και να διασφαλίζει προστατευτικά πλαίσια προς όφελος όλων των μελών του και ιδίως των λιγότερο προνομιούχων.

Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζουμε ότι με την από 8-11-2007 απόφασή του ΔΣ του ΔΣΘ, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ένωσης (τότε Σύλλογος Ασκουμένων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης) έχει καθιερωθεί ελάχιστη αμοιβή ύψους 300 ευρώ το μήνα για τους ασκούμενους δικηγόρους. Η απόφαση αυτή δεν ανακλήθηκε και επομένως ισχύει ως κατευθυντήρια για τους δικηγόρους της Θεσσαλονίκης.

Τέλος, το σύνολο των παρόντων συμφώνησε στην αναγκαιότητα πλήρους αναθεώρησης του θεσμού της άσκησης, το οποίο αποτελεί πάγιο αίτημά μας. Η αρμόδιες επιτροπές (κατεξοχήν εκείνη του α. 14 ν. 4194/2013), με τη νόμιμη σύνθεσή της θα επιληφθεί της διαδικασίας με καταληκτικό ορίζοντα τον Σεπτέμβριο του 2018, οπότε και οι διαμορφωθείσες προτάσεις θα υποβληθούν στο Πανελλήνιο Δικηγορικό Συνέδριο προς ένταξη στις υπό τροποποίηση διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων.

Η ΕΑΝΔιΘ θα είναι παρούσα δια των νομίμων εκπροσώπων της σε κάθε στάδιο της διαδικασίας διαπραγματευόμενη στην βάση της πλήρους πρότασης που έχουμε διαμορφώσει.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………..Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας…………………..Έλλη Μέλλιου