Ανακοίνωση σχετικά με την εχθρική στάση του ΔΣΘ απέναντι στην ΕΑΝΔιΘ

Θεσσαλονίκη 11-11-2019

Σύμφωνα με την πρόσκληση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για την Τρίτη 12-11-2019 πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης εμφανίζεται η «άσκηση πρόσθετης παρέμβασης της ΕΑΝΔιΘ κατά του ΔΣΘ και υπέρ του κ. Α. Μόσχου, ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης».

Πράγματι η Ένωσή μας, κατόπιν της υπ’ αρ. 1/14-10-2019 ομόφωνης απόφασης του ΔΣ, άσκησε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του συγκεκριμένου πρώην εργαζομένου κατά του ΔΣΘ. Ο εν λόγω πρώην εργαζόμενος απασχολούταν αποκλειστικά στην βιβλιοθήκη του ΔΣΘ, της οποίας το ωράριο μειώθηκε δραματικά μετά την οριστική διακοπή της απασχόλησής του και ιδίως μετά την έκδοση πρωτοβάθμιας δικαστικής απόφασης που απέρριψε τα αιτήματά του. Η απόφασή μας να παρέμβουμε στην εν λόγω δίκη ελήφθη σε συνέχεια προηγούμενων πρωτοβουλιών μας για την επανέναρξη λειτουργίας της βιβλιοθήκης τις απογευματινές ώρες (ενδεικτικά το από 19-6-2018 αίτημά μας προς τον ΔΣΘ), οι οποίες όμως ουδέποτε συζητήθηκαν στο ΔΣ του ΔΣΘ.

Η σημερινή διοίκηση του ΔΣΘ εισάγει το συγκεκριμένο θέμα ως πρώτο (!) στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του ΔΣ του, προφανώς με μόνο σκοπό την ενημέρωση των συμβούλων. Αυτή είναι και η μόνη φορά που η σημερινή διοίκηση του ΔΣΘ εισάγει προς συζήτηση θέμα που έχει αναδείξει η Ένωσή μας. Αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι για ακόμα μια φορά παραλείπει η σημερινή διοίκηση του ΔΣΘ να εισάγει στο ΔΣ θέματα που αυτή την στιγμή εκκρεμούν, είναι κατεπείγοντα και αφορούν άμεσα το σύνολο των συναδέλφων:

  1. Το υπ’ αρ. πρωτ. 8808/5-11-2019 αίτημά μας για συζήτηση της θέσης του ΔΣΘ για το ασφαλιστικό και ιδίως για την επιχειρούμενη αποσύνδεση των εισφορών από το εισόδημα.
  2. Το υπ’ αρ. 8445/21-10-2019 αίτημά μας για κατάργηση των υποχρεωτικών παραστάσεων των ασκουμένων.

Πέραν αυτών όμως, η σημερινή διοίκηση του ΔΣΘ, αγνοώντας τον εκ του νόμου θεσμικό χαρακτήρα μας, ουδέποτε εισήγαγε προς συζήτηση πλήθος άλλων θεμάτων που καταθέσαμε, όπως:

  1. Αναζήτηση ευθυνών για τον αποκλεισμό συναδέλφων από την κλήρωση δικαστικών αντιπροσώπων βουλευτικών εκλογών Ιουλίου 2019
  2. Εισήγηση για την αποσύνδεση ασφαλιστικών εισφορών από τον βασικό μισθό 
  3. Διαμαρτυρία για την εξυπηρέτηση δικηγόρων από το Αρχείο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
  4. Πρόσβαση δικηγόρων στην Υπηρεσία Ασύλου
  5. Πρόταση για αναθεώρηση της δικηγορικής άσκησης
  6. Αίτημα για συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας της Άσκησης και την ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής του διαγωνισμού δικηγόρων 
  7. Παροχή δωρεάν κωδικών NOMOS σε ασκούμενους δικηγόρους 

Κατόπιν αυτών, είναι προφανής η διάθεση της σημερινής διοίκησης του ΔΣΘ να αγνοήσει τις «ενοχλητικές» προτάσεις της Ένωσης, χωρίς βέβαια να παραλείπει να εμφανίζεται όταν προσκαλείται στις επιστημονικές μας εκδηλώσεις. Στην ουσία είναι μια πρωτοφανής προσπάθεια αποκλεισμού της ανεξάρτητης φωνής της Ένωσης. Η ΕΑΝΔιΘ όμως υπάρχει, θα παραμείνει ανεξάρτητη και θα επιμείνει στην πραγματικά δημοκρατική εκπροσώπηση των συναδέλφων της Θεσσαλονίκης, χωρίς να ακολουθήσει την απόπειρα αποπροσανατολισμού από την ουσία.

Τώρα λοιπόν που έχουμε την προσοχή σας,

Εμμένουμε στο αίτημά μας για λήψη απόφασης από το ΔΣ του ΔΣΘ υπέρ της σύνδεσης εισφορών με το εισόδημα.

Καλούμε το σύνολο των συναδέλφων την Τρίτη 12-11-2019 και ώρα 20.30 στην συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΣΘ.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος………………..……….Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα…………………….Ελένη Χατζηγιάννη