Ανακοίνωση σχετικά με τα έντυπα μετακίνηση συναδέλφων

Θεσσαλονίκη 5-5-2020,

Μετά την απόφαση επαναλειτουργίας των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων στο σύνολο της Επικράτειας, τη διεύρυνση των εξαιρέσεων της αναστολής των διοικητικών, πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας και τις εξαγγελίες για σταδιακή επανέναρξη ορισμένων διαδικασιών από 15-05-2020, μεγάλη μερίδα συναδέλφων, ασκούμενων και νέων δικηγόρων, που είχαν προηγουμένως μετακινηθεί εκτός νομού Θεσσαλονίκης προς τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους ωθείται πλέον να επιστρέψει στον τόπο εργασίας της.

Προκειμένου να καταστεί αυτό εφικτό είναι αναγκαία «σχετική έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη ή άλλα κατάλληλα έγγραφα» (αρ. μόνο παρ. 2 α’ ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.27818/03-05-2020, ΦΕΚ 1648/Β’/03-05-2020), ενώ η αστυνομική πρακτική έχει καταστήσει απαραίτητη σε κάθε περίπτωση βεβαίωση με σχετική σφραγίδα και υπογραφή.

Δυστυχώς, παρατηρείται το φαινόμενο πολλοί ασκούντες δικηγόροι – «εργοδότες» να είναι επιφυλακτικοί στη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης επικαλούμενοι την «ανυπαρξία σχέσης εξαρτημένης εργασίας». Έτσι όμως, πολλοί συνάδελφοι, ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι, χωρίς έναρξη επιτηδεύματος στη ΔΟΥ καταλήγουν σε αδιέξοδο καλούμενοι: Είτε να επιλέξουν μεταξύ της παραμονής στον τόπο κατοικίας τους (με πιθανές συνέπειες στη «συνεργασία» με τον ασκούντα δικηγόρο) είτε να επιλέξουν τη μετακίνηση χωρίς τα νόμιμα δικαιολογητικά (με πιθανή την επιβολή κύρωσης σε βάρος τους).

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ τους συναδέλφους ότι:

1) Νομικά και λογικά υπόχρεος προς χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης είναι ο ασκών δικηγόρος – «εργοδότης» τους, αφού αυτός αξιώνει την παροχή της σχετικής εργασίας. Εξάλλου, ο έλεγχος των αστυνομικών οργάνων εξαντλείται στην ύπαρξη σφραγίδας και υπογραφής από τον εργοδότη χωρίς να υπεισέρχεται στο (πολύπαθο) ζήτημα της νομικής φύσης της σχέσης αυτής. Η Ένωση έχει ήδη αποστείλει αίτημά της προς τον Δ.Σ.Θ. ζητώντας να ενημερώσει σχετικά τα μέλη του για την αναγκαιότητα χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης και να τους συστήσει να την παράσχουν ανεπιφύλακτα.

2) Σε περίπτωση που μέλος της Ένωσης αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να εφοδιαστεί με την αναγκαία βεβαίωση μετακίνησης προκειμένου να επιστρέψει από διαφορετικό νομό στον τόπο εργασίας του στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να έλθει σε επικοινωνία μαζί μας προκειμένου να του χορηγηθεί σχετική βεβαίωση εκ μέρους του σωματείου η οποία θα βεβαιώνει ότι η μετακίνησή του γίνεται προς τον τόπο εργασίας του. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι η σχετική βεβαίωση ενδέχεται να μην έχει νομικό κύρος ως δικαιολογητικό έγγραφο μετακίνησης και χορηγείται μόνο ως ύστατη λύση ενόψει της μη χορήγησης βεβαίωσης εργοδότη.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος……………………Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα…………………….Ελένη Χατζηγιάννηa