Ανακοίνωση – Οδηγίες της ΕΑΝΔιΘ για το Πρόγραμμα Άσκησης στα Δικαστήρια

Α) Γενικές Πληροφορίες

Στόχος της Πράξης είναι 2.400 Απόφοιτοι Νομικών Σχολών που θα πραγματοποιήσουν την υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση σε Δικαστήρια / Εισαγγελίες της χώρας (για χρονικό διάστημα 12 μηνών) και σε Δικηγορικά Γραφεία/Δικηγορικές Εταιρείες (για χρονικό διάστημα 6 μηνών) ώστε να συμμετάσχουν στις διαδικασίες απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Πρόκειται για 18μηνη υποχρεωτική επιδοτούμενη άσκηση. Ειδικότερα αφορά αρχικά σε 12 μήνες πρακτικής άσκησης σε Δικαστήρια/Εισαγγελίες και στη συνέχεια 6 μήνες πρακτικής άσκησης σε Δικηγόρο/Δικηγορική Εταιρία. Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί σε τέσσερις κύκλους διάρκειας 18 μηνών έκαστος.

Β) Προϋποθέσεις συμμετοχής- συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων

Απαραίτητο για κάθε ενδιαφερόμενο/η είναι να συμμετάσχει για 18 μήνες συνολικά στο πρόγραμμα. Επομένως, δύναται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα:

Απόφοιτος/η νομικής σχολής που μόλις τώρα εισέρχεται στην άσκηση ή όποιος/α που είναι ήδη ασκούμενος/η αλλά επιθυμεί να παραμείνει για ακόμα 18 μήνες (όσο διαρκεί το πρόγραμμα) στην άσκηση.

Για την αίτηση απαραίτητο είναι να προμηθευτεί ο/η ενδιαφερόμενος/η κωδικούς του Portal της Ολομέλειας. Κάθε ασκούμενος/η λαμβάνει κωδικούς. Όποιος/α δεν έχει εγγραφεί ως ασκούμενος/η (και άρα δεν έχει κωδικούς) μπορεί να προσέλθει στον Δικηγορικό Σύλλογο προκειμένου να του χορηγηθούν.

Αρχικά καταχωρούμε τα προσωπικά μας στοιχεία στο Portal της Ολομέλειας https://portal.olomeleia.gr/el

Πραγματοποιούμε είσοδο πάνω δεξιά.

Username για ασκούμενους είναι P200 +έτος + Αριθμό Μητρώου.

Δηλαδή όποιος/α έχει ΑΜ 141/2019 θα έχει username P20019141

Όποιος/α έχει ΑΜ 020141 θα έχει username P20020141.

Όποιος/α έχει ΑΜ 021141 θα έχει username P20021141

O κωδικός είναι ο ίδιος με το Username.

Με το που εισέρχεστε στο σύστημα επιλέγετε το «Μητρώο» – «διόρθωση/ συμπλήρωση  προσωπικών στοιχείων μητρώου».

Καταχωρείτε αν δεν έχουν καταχωρηθεί τα προσωπικά σας στοιχεία και ειδικά:

  1. Προσωπικό email
  2. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας
  3. Κινητό τηλέφωνο
  4. IBAN (με προτίμηση να εμφανίζεται ο/η ενδιαφερόμενος/η ως πρώτος/η δικαιούχος.
  5. Ημερομηνία γέννησης

Πατάτε υποβολή στο τέλος.

Γ) Συμπλήρωση αίτησης

H αίτηση για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 25/7/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://dpa.moj.gov.gr/

Η είσοδος στην πλατφόρμα πραγματοποιείται με τους κωδικούς του Portal.

Έχουμε επικοινωνήσει ήδη με τα κεντρικά της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αυτή την στιγμή υπάρχει πρόβλημα άντλησης των προσωπικών στοιχείων από το Portal της Ολομέλειας (ως αναφέραμε παραπάνω) και συγκεκριμένα του προσωπικού IBAN. Τους έχουμε γνωστοποιήσει υπάρχει πρόβλημα άντλησης των προσωπικών στοιχείων από το Portal της Ολομέλειας (ως αναφέραμε παραπάνω) το θέμα και θα επιλυθεί σύντομα.

Απαραίτητα για την αίτηση είναι:

1 αρχείο pdf με τις 2 όψεις της Αστυνομικής Ταυτότητας και 1 pdf με έγγραφο πτυχίου που να αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου (π.χ αντίγραφο πτυχίου).

Επίσης υπάρχει έξτρα μοριοδότηση εάν:

Α) κάποιος/α έχει τέκνο/α (για την απόδειξη απαιτείται πιστοποιητικό οικογειακής κατάστασης)

Β) κάποιος/α είναι ανάπηρος ή έχει ανάπηρο συγγενή α΄ βαθμού (για την απόδειξη απαιτείται Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ΚΕΠΑ).

Γ) κάποιος/α δικαιούται επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης (για την απόδειξη απαιτείται βεβαίωση λήψης ΚΕΑ).

Δ) Επιλογή- αμοιβή

Η επιλογή του/της ενδιαφερομένου/ης γίνεται με μοριοδότηση (βαθμός πτυχίου και η προαναφερθείσα εξτρά μοριοδότηση). Ο/ Η ενδιαφερόμενος/η επιλέγει με την αίτηση του/της το Δικαστήριο ή Εισαγγελία που επιθυμεί να ασκηθεί. Ανάλογα με την μοριοδότηση, τις υπάρχουσες θέσεις άσκησης και τον αριθμό αιτήσεων για την συγκεκριμένη θέση ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η κατατάσσεται στην 1η του/της επιλογή ή στη 2η ή στην 3η κτλ. Εάν δεν τοποθετηθεί σε κάποια από τις επιλογές του/της μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε στην περιοχή του/της εάν επέλεξε αυτήν την δυνατότητα κατά την αίτηση του/της (πράγμα που προτείνουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο/η).

Για τη Θεσσαλονίκη οι θέσεις σε Εισαγγελίες/ Δικαστήρια ανέρχονται περίπου σε 150.

Αναλυτικά τη διαδικασία επιλογής και τις θέσεις στα Δικαστήρια και Εισαγγελίες της χώρας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/askisi-ypopsifion-dikigoron-se-dikastiria-kai-eisaggelies-dimosieythike-i-apofasi-fek

και στην σχετική υπουργική απόφαση

https://www.lawspot.gr/sites/default/files/images/nea/kya-askisi-dikigoroi.pdf.

Η αμοιβή του/της κάθε ασκούμενου/ης ανέρχεται στο ποσόν των 600€ ανά μήνα (εφόσον τηρηθούν οι υποχρεώσεις συμμετοχής που θα αναγράφονται στην Σύμβαση Πρακτικής που θα συνάψει με τον Φορέα θέσης Πρακτικής). Η αμοιβή βαρύνεται με τις νόμιμες παρακρατήσεις Φόρου Εισοδήματος (επομένως πολύ σημαντικό θα απαιτηθεί δήλωση φόρου εισοδήματος), ενώ δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΦΚΑ, πέραν της ήδη προβλεπόμενης. Συνολικά η καθαρή αμοιβή είναι 480 ευρώ το μήνα περίπου. Καταβάλλεται από το ΕΣΠΑ στο τέλος του κάθε μήνα. Κατά την προηγούμενη εφαρμογή του προγράμματος παρατηρούνταν έντονο πρόβλημα με καθυστερήσεις πληρωμών που ανέρχονταν στους 4-5 μήνες.

Από τον Σεπτέμβριο του 2021 αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για αιτήσεις συμμετοχής δικηγορικών γραφείων στο πρόγραμμα.

Η Ένωση θα παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις, αρωγός στην προσπάθεια όλων των ασκουμένων για διασφάλιση μιας ποιοτικής άσκησης με αντίστοιχη κατοχυρωμένη αμοιβή. Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα αυτό υπήρχε στο πλαίσιο συζήτησης της Ένωσης με τον τέως Υφυπουργό Δικαιοσύνης κ. Κράνη ήδη από τα μέσα του 2020, καθώς και στις επιδιώξεις όλων των διοικήσεων της Ένωσης.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………Ο Γραμματέας

Τρασανίδης Γιάννης……………….Σαλονικίδης Παύλος