Ανακοίνωση για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του ν. 3226/2004 (Νομική Βοήθεια σε Πολίτες Χαμηλού Εισοδήματος)

Θεσσαλονίκη 13-5-2020,

Σε νομοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης που κατατέθηκε προς ψήφιση στην Βουλή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων τροποποιήσεις στο ν. 3226/2004 (Νομική Βοήθεια σε Πολίτες Χαμηλού Εισοδήματος). Το νομοσχέδιο αγνοεί επιδεικτικά τις πάγιες διεκδικήσεις του δικηγορικού σώματος για την αναβάθμιση του θεσμού προς όφελος πολιτών και δικηγόρων. Ταυτόχρονα όμως, θέτει ως αναγκαία προϋπόθεση συμμετοχής δικηγόρων στους καταλόγους νομικής βοήθειας σε ποινικές υποθέσεις, τον ελάχιστο αριθμό 10 πραγματοποιηθεισών παραστάσεων σε ποινικές δίκες. Η ρύθμιση αυτή οδηγεί σε έμμεσο αποκλεισμό των νέων κυρίως δικηγόρων από τον θεσμό. Ταυτόχρονα δε, μειώνει τους διαθέσιμους δικηγόρους, την στιγμή που ήδη ο θεσμός δεν είναι ελκυστικός για αυτούς (εξ αιτίας την απίστευτων καθυστερήσεων στην πληρωμή αποζημιώσεών τους, οι οποίες αγγίζουν τα δύο έτη), την στιγμή μάλιστα που αυξάνει σημαντικά τους δικαιούχους, λόγω της αύξησης των εισοδηματικών κριτηρίων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αναμένονται ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των οφειλών του Δημοσίου προς τους συναδέλφους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αλλά και εν γένει μείωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του.

Αντιθέτως, η Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, θέτει υπόψη των αρμόδιων φορέων συγκεκριμένες προτάσεις για την αναβάθμιση του θεσμού:

  1. Απόσυρση της προταθείσας προϋπόθεσης των ελάχιστον παραστάσεων για συμμετοχή στους καταλόγους νομικής βοήθειας σε ποινικές υποθέσεις.
  2. Επέκταση του δικαιώματος εκπροσώπησης πολιτών από δικηγόρο μέσω νομικής βοήθειας σε όλα τα πλημμελήματα.
  3. Εξομοίωση των αποζημιώσεων της νομικής βοήθειας με τις προβλεπόμενες αμοιβές του Κώδικα Δικηγόρων στα κακουργήματα.
  4. Πρόβλεψη προσαύξησης της καταβαλλόμενης αποζημίωσης για κάθε επόμενη ημέρα δίκης, από την δεύτερη ημέρα αυτής.
  5. Πρόβλεψη υποχρεωτικής δημοσίευσης των καταλόγων με τους συμμετέχοντες στη νομική βοήθεια δικηγόρους.
  6. Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του ΤΑΧΔΙΚ για επιτάχυνση της εξόφλησης των οφειλών του προς τους δικηγόρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Για τους λόγους αυτούς:

Εκφράζουμε την δυσαρέσκειά μας για το υποβληθέν νομοσχέδιο, ιδίως για την προσπάθεια έμμεσου αποκλεισμού των νέων δικηγόρων.

Καλούμε το Υπ. Δικαιοσύνης να λάβει υπόψη της πάγιες διεκδικήσεις του δικηγορικού σώματος και ιδίως τις ως άνω αναφερόμενες προτάσεις.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος……………………..Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα…………………….Ελένη Χατζηγιάννη