Ανακοίνωση για την υποστήριξη συναδέλφων που επιθυμούν να καταγγείλουν καταχρηστικούς όρους απασχόλησης

Θεσσαλονίκη 12-10-2018,

Το ΔΣ της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης ενημερώνει τους συναδέλφους ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/12-10-2018 ομόφωνη απόφασή του, στο εξής η Ένωση θα υποστηρίζει νομικά και οικονομικά ασκούμενους και νέους δικηγόρους που επιθυμούν να καταγγείλουν ενώπιον των αρμόδιων αρχών καταχρηστικούς όρους απασχόλησης ή να διεκδικήσουν με τα νόμιμα μέσα απαιτήσεις από την απασχόλησή τους σε δικηγορικά γραφεία.

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος μέλους, το οποίο ζήτησε την συνδρομή της ΕΑΝΔιΘ, επ’ αφορμής της επιθυμίας του να διεκδικήσει νομικά απαιτήσεις από την απασχόλησή του ως συνεργάτης σε συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο.

Η κάθε περίπτωση θα εξετάζεται ατομικά, κατόπιν αιτήματος του μέλους μας που επιθυμεί την στήριξη της Ένωσης, λαμβανομένων υπόψη του αντικειμένου της διαφοράς και της οικονομικής αδυναμίας του.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος………………………Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα…………………….Ελένη Χατζηγιάννη