Ανακοίνωση για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας Άσκησης

Θεσσαλονίκη 2-6-2022,

Μετά από σχεδόν 10 χρόνια αιτημάτων της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε επιτέλους νομίμως, η Επιτροπή Εποπτείας Άσκησης, η οποία προβλέπεται στον Κώδικα Δικηγόρων (α. 14 ν. 4194/2013) από το 2013, με την συμμετοχή εκπροσώπων της Ένωσής μας. Πιστεύουμε ότι αυτή η αποκατάσταση της νομιμότητας, θα αποτελέσει το πλαίσιο ώστε, μέσα από ρυθμισμένο διάλογο, τα τρέχοντα ζητήματα των ασκουμένων να επιλύονται εγκαίρως και θα υπάρξει επιτέλους ένας θεσμικός και επίσημος δίαυλος επικοινωνίας του ΔΣΘ με την ΕΑΝΔιΘ για τον καλύτερο συντονισμό μας. Η Ένωσή μας με την υπ’ αρ. 3/27-5-2022 έχει ήδη ορίσει ως εκπροσώπους της στην συγκεκριμένη επιτροπή τον Πρόεδρο, Γιάννη Τρασανίδη (τακτικό), και τον Γραμματέα, Γιώργο Παπαγεωργίου (αναπληρωτή).

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………Ο Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης…………………………Γιώργος Παπαγεωργίου