Ανακοίνωση ΕΑΝΔιΘ σχετικά με την πρόταση έκδοσης ΥΑ για την Άσκηση

Θεσσαλονίκη 12-5-2018,

Κατόπιν αλλεπάλληλων αιτημάτων και εισηγήσεων της Ένωσής μας προς τον ΔΣΘ, ο τελευταίος υπέβαλε στην Συντονιστική της Ολομέλειας πρόταση για έκδοση της Υπουργικής Απόφασης του α. 14 παρ. 3 ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) για την ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην δικηγορική άσκηση, η οποία έγινε δεκτή.

Ως ΕΑΝΔιΘ κρίνουμε ότι η απόφαση αυτή της Συντονιστικής, αν και με καθυστέρηση πέντε ετών, ανοίγει επιτέλους τον δρόμο για την ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην δικηγορική άσκηση και συγκεκριμένα τον τρόπο διεξαγωγής της, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις ασκούμενων και δικηγόρων που τους απασχολούν και την εποπτεία της.

Ωστόσο, δεν εφησυχάζουμε. Οι απαιτήσεις μας είναι συγκεκριμένες και περιλαμβάνουν ως άμεσα βασικότερα μέτρα:

– την καθιέρωση ελάχιστης νόμιμης αμοιβής και διασφάλιση δίκαιων όρων απασχόλησης,

– την διασφάλιση εναλλακτικών τρόπων άσκησης για όσους αδυνατούν να εξεύρουν γραφείο,

– την διασφάλιση χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ στα πρότυπα της Κύπρου,

– την καθιέρωση οργανωμένου τρόπου διεξαγωγής σεμιναρίων με αντικειμενική επιλογή διδασκόντων,

– την λειτουργία της  Επιτροπής Εποπτείας για την διασφάλιση της τήρησης του ανωτέρω πλαισίου, όπως προβλέπεται υποχρεωτικά εκ του ν. 4194/2013.

Παράλληλα, πάγια θέση μας και στόχος για την επόμενη αναθεώρηση του ν. 4194/2013 παραμένει η πλήρης αναθεώρηση του θεσμού, στην κατεύθυνση της πρότασης που έχουμε διαμορφώσει με τίτλο «Αξιοπρεπής Άσκηση – Ισότιμη Πρόσβαση στην Δικηγορία».

Σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Ενώσεις που συμμετέχουν στο Πανελλαδικό Συντονιστικό Ενώσεων Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων, θα υποβάλουμε στην Ολομέλεια και το Υπ. Δικαιοσύνης συγκεκριμένες προτάσεις για την προτεινόμενη Υπουργική Απόφαση του α. 14 παρ. 3 ν. 4194/2013.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………………….Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας…………………………Έλλη Μέλλιου