Ανακοίνωση ΕΑΝΔιΘ για τον ΕΦΚΑ

Θεσσαλονίκη 11-5-2018,

Αναρτήθηκαν την Τετάρτη 9-5-2018 στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια ασφαλιστικών Μαρτίου 2018 καθώς τα ειδοποιητήρια εκκαθάρισης εισφορών 2017. Στα ειδοποιητήρια αυτά διαπιστώθηκαν σοβαρά σφάλματα αλλά και τρόποι υπολογισμού που δεν συμβαδίζουν με το νομικό πλαίσιο του ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα:

  1. Διαπιστώθηκαν συμψηφισμοί οι οποίοι, διασπώντας την ενότητα και την αυτοτέλεια του μηνιαίου ειδοποιητηρίου, προσθαφαιρούν ποσά ανεξαρτήτως του μήνα για τον οποίο καταβλήθηκαν ή οφείλονται.
  2. Διαπιστώθηκε ο μη συμψηφισμός παρακρατηθέντων ποσών από γραμμάτια προείσπραξης και εισφορών για τον μήνα Μάρτιο 2018.

Τα ανωτέρω έχουν σαν συνέπεια την ασάφεια των υποχρεώσεων των ασφαλισμένων ενώ δημιουργούν προφανή κίνδυνο επιβάρυνσής τους με προσαυξήσεις για ποσά που αν και είχαν καταβληθεί για συγκεκριμένη οφειλή συνυπολογίσθηκαν για άλλες (ή και καθόλου).

Κατόπιν επικοινωνίας μας με τον ΕΦΚΑ παραδέχθηκαν ότι πράγματι έχει προκύψει γενικό πρόβλημα με τον συμψηφισμό των παρακρατηθέντων ποσών από γραμμάτια προείσπραξης και εισφορών για τον μήνα Μάρτιο 2018 και μας ενημέρωσαν ότι τόσο για ζήτημα αυτό όσο και εν γένει για τον τρόπο υπολογισμού της εκκαθάρισης θα προχωρήσουν άμεσα σε αναλυτική ενημέρωση των συναδέλφων.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………..Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας…………………………Έλλη Μέλλιου