Ανακοίνωση ΕΑΝΔιΘ για την απάντηση του Υπ. Δικαιοσύνης σχετικά με την χορήγηση αδειών αναψυχής στους ασκούμενους στα δικαστήρια μέσω ΕΣΠΑ

Θεσσαλονίκη 4-8-2022,

Την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Δικαιοσύνης με έγγραφο που κοινοποίησε στον Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ Χάρη Καστανίδη απάντησε στην αναφορά που κατέθεσε ο τελευταίος μετά από σχετικό μας ψήφισμα για την άμεση χορήγηση αδειών αναψυχής στους ασκούμενους/ες στα δικαστήρια μέσω ΕΣΠΑ.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αφού πρώτα περιγράφει τους σκοπούς και τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος που σχεδιάστηκε με την πρόσκληση 7958/2693/Α3/26-11-2018 και εμμένοντας σε όσα αναφέρει (ή καλύτερα δεν αναφέρει) η σχετική ΚΥΑ και οι συμβάσεις που υπέγραψαν οι ασκούμενοι, υποστηρίζει τα εξής:

1. Ότι οι συμβάσεις πρακτικής άσκησης του προγράμματος δεν αποτελούν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου και δεν διέπονται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

2. Ότι για τη σύμβαση μεταξύ ασκούμενου- ασκούντος δικηγόρου δεν υπάρχει ειδική νομοθετική ρύθμιση και άρα εφαρμόζεται ο κανόνας του ΑΚ 361 για την συμβατική ελευθερία των μερών και ότι

3. Ειδικά για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ με βάση την προαναφερθείσα πρόσκληση ορίζεται ότι εφαρμόζεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν. 4194/2013), το οποίο όμως δεν προβλέπει την χορήγηση άδειας αναψυχής στους ασκούμενους δικηγόρους.

Δυστυχώς ο Υπουργός Δικαιοσύνης αγνοεί, προφανώς σκόπιμα, ότι η δήθεν συμβατική ελευθερία των προδιατυπωμένων συμβάσεων που υπέγραψαν οι ασκούμενοι/ες με τον φορέα υποδοχής και στις οποίες απλώς συμπλήρωσαν τα στοιχεία τους, δεν μπορεί σε καμία απολύτως περίπτωση να καταστρατηγεί την ενωσιακή νομοθεσία και την νομολογία του ΔΕΕ. Ούτε βέβαια κάποιο εδάφιο της σχετικής ΚΥΑ μπορεί να αποκλείσει το δικαίωμα στην άδεια αναψυχής που ρητά έκρινε το ΔΕΕ για τους μαθητευόμενους και ασκούμενους στις αποφάσεις που επικαλούμαστε (C-428/09, C- 519/09, C-116/06, C-178/04 κ.α). Αυτό, άλλωστε, απέφυγε τεχνηέντως να απαντήσει ο Υπουργός, μιας και γνωρίζει πολύ καλά πως το ενωσιακό δίκαιο δεν μπορεί με κανέναν απολύτως τρόπο να παρακαμφθεί, από οποιοδήποτε συμβατικό όρο ή διάταξη εθνικού δικαίου.

Ειδικά, όμως, το δεύτερο επιχείρημα είναι εντυπωσιακό, ιδίως μάλιστα όταν πρόκειται για έγγραφο που υπογράφει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Σε αυτό, ο Υπουργός αποδέχεται και επικροτεί (εν ολίγοις) την έλλειψη του θεσμικού πλαισίου της δικηγορικής άσκησης, χρησιμοποιώντας την ως επιχείρημα για την άρνησή του να χορηγήσει άδεια αναψυχής στους ασκούμενους δικηγόρους του προγράμματος ΕΣΠΑ στα δικαστήρια, όπως δικαιούνται (!). Αποδέχεται δηλαδή και χρησιμοποιεί ως επιχείρημα την πλήρη εργασιακή επισφάλεια και το χάος που βιώνουμε οι ασκούμενοι/ες δικηγόροι, παρότι είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός να ρυθμίσει επιτέλους το θεσμικό αυτό κενό. Και μάλιστα το κάνει αυτό ενώ γνωρίζει πολύ καλά πως μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ καλύπτονται ουσιαστικά τα διοικητικά κενά των υπηρεσιών στα δικαστήρια με φτηνό εργατικό προσωπικό (ασκούμενοι/ες δικηγόροι με 600€/μήνα).

Σε κάθε περίπτωση, ως Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης καλούμε όλους/ες τους ασκούμενους/ες  δικηγόρους στα δικαστήρια μέσω ΕΣΠΑ να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην πλατφόρμα του προγράμματος για χορήγηση άδειας αναψυχής, επικαλούμενοι/ες την ενωσιακή οδηγία 2003/88 και το άρθρο 31 του ΧΘΔ, όπως δικαιούνται. Η διατύπωση του αιτήματος εγγράφως θα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ενδεχόμενη δικαστική διεκδίκηση από όποιον/α επιθυμεί της χρηματικής ικανοποίησης της μη ληφθείσας άδειας μαζί με την νόμιμη προσαύξηση του 100%. Η Ένωσή μας θα είναι στο πλευρό όλων των ασκούμενων στα δικαστήρια και θα πρωτοστατήσει το επόμενο διάστημα σε αυτή την κατεύθυνση.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………….Ο Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης………………………Γιώργος Παπαγεωργίου

Συνημμένη η απάντηση του Υπ. Δικαιοσύνης.