Ανακοίνωση ΕΑΝΔιΘ για Φαινόμενα Παρενόχλησης σε Δικηγορικά Γραφεία

Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 2019

Ως Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, δεδομένου ότι σήμερα υπέπεσαν στην αντίληψή μας ισχυρισμοί νέας συναδέλφου Θεσσαλονίκης – η οποία διατηρεί την ανωνυμία της – περί σεξουαλικής παρενόχλησης από συνάδελφο Θεσσαλονίκης στο γραφείο του οποίου εργάζεται ως συνεργάτιδα.

Καταγγέλλουμε κάθε περιστατικό παρενόχλησης.

Καλούμε κάθε συνάδελφο που υπέστη ή υφίσταται παρεμφερή κατάσταση να καταγγείλει το εκάστοτε περιστατικό τόσο στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης όσο και στην Ένωσή μας, ώστε να συνδράμουμε στην αντιμετώπιση αυτού του τόσο σοβαρού ζητήματος, το οποίο πλήττει κατάφωρα τον κλάδο μας και την επαγγελματική μας υπόληψη.

Εγγυώμεθα συλλήβδην ως ΕΑΝΔιΘ την τήρηση απόλυτης εχεμύθειας και την προστασία των συναδέλφων από οποιαδήποτε επίπτωση τυχόν προκαλέσει η καταγγελία συμβάντος. Θα διασφαλίσουμε δε, όπως πράξαμε και στο παρελθόν, κάθε δυνατό μέσο προστασίας των συναδέλφων και επιβολής κυρώσεων.

Για το Δ.Σ. της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος…………………………………………….Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα………………………………Ελένη Χατζηγιάννη