Ανακοίνωση Συνεργασίας ΕΑΝΔιΘ – ELSA Thessaloniki

Θεσσαλονίκη 26-5-2016,

elsaΤην Πέμπτη 26-5-2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης με αντιπροσωπεία της European Law Students’ Association Thessaloniki. Σκοπός της συνάντησης ήταν να τεθούν οι βάσεις στενότερης συνεργασίας των δύο οργανώσεων σε επιστημονικό, τεχνικό και ενημερωτικό επίπεδο προς όφελος όλων των μελών μας.

Με βάση τα ανωτέρω καθορίσθηκε συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας, η οποία θα ξεκινήσει με το επόμενο ακαδημαϊκό και δικαστικό έτος 2016-2017. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται:

  1. Η κοινή διοργάνωση δύο εκδηλώσεων ανά έτος. Εξ αυτών η μία, ενημερωτικού περιεχομένου, θα αφορά στις προοπτικές των αποφοίτων νομικής μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο. Η δεύτερη, επιστημονικού περιεχομένου, θα αφορά σε νομικό ζήτημα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ή επικαιρότητας.
  2. Η από κοινού προβολή των δύο οργανώσεων, μέσω της ενημέρωσης των μελών της κάθε μιας για την ύπαρξη και λειτουργία της άλλης (ενημερωτικά έντυπα κλπ).
  3. Αμοιβαία τεχνική και ουσιαστική υποστήριξη και προώθηση των εκδηλώσεων που η κάθε μια διοργανώνει (αιγίδα, προώθηση κλπ).
  4. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας στην διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων, ιδίως εκείνων που διαθέτουν διεθνή εμβέλεια. Ιδιαίτερα, εμπειρία της ELSA Thessaloniki στην φιλοξενία της ετήσιας διεθνούς συνδιάσκεψης των προέδρων ELSA (IPM) των Αύγουστο του 2015 δύναται να αποτελέσει σημαντική συμβολή στην διοργάνωση από την ΕΑΝΔιΘ του ετήσιου Εαρινού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Δικηγόρων (EYBA) τον Μάρτιο του 2017.
  5. Προώθηση της καλύτερης διασύνδεσης των μελών των δύο οργανώσεων μεταξύ τους με στόχο την δημιουργία ενός δικτύου επαγγελματικής και επιστημονικής συνεργασίας φοιτητών νομικής, ασκούμενων δικηγόρων και νέων δικηγόρων.

Κοινή αντίληψη της ΕΑΝΔιΘ και της ELSA Thessaloniki αποτελεί η ανάγκη διαρκούς επέκτασης και εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ μας, αλλά και με άλλους φορείς και οργανώσεις με συναφείς σκοπούς και μέσα δράσης, προς όφελος των νέων νομικών της χώρας, δεδομένων μάλιστα των ιδιαίτερα δύσκολων οικονομικών συνθηκών.

     Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ…………………….Για το ΔΣ της ELSA Thessaloniki

O Πρόεδρος……………………………………..Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Μήττας…………………………………Γιάννης Πετράς