ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ LEXις – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ

Έφτασε και πάλι η στιγμή για την δική σας συμμετοχή στο περιοδικό μας. Περιμένουμε τα άρθρα σας ή σχολιασμό απόφασης για το δεύτερο τεύχος του Lexις!!

Σε αυτή του την έκδοση, στοχεύει στην ανάλυση της παρακάτω θεματικής:
“Το Διαδίκτυο. Νομικές προεκτάσεις και προβληματισμοί. (Αστικές και Ποινικές ευθύνες, ελευθερία έκφρασης και περιορισμοί της, προστασία προσωπικών δεδομένων, ηλεκτρονικό εμπόριο, δικηγορία και διαδίκτυο κλπ.)”.
Επιδίωξη μας, η παρουσίαση πρωτοπόρων ιδεών και η διαφορετική θέαση της θεματικής αυτής είτε μέσω σχολιασμού απόφασης είτε μέσω σύνταξης άρθρου.

Το κείμενο θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
– Γραμματοσειρά Times New Roman σε μέγεθος 10 για το κυρίως κείμενο και 8 για τις υποσημειώσεις.
– Στενά περιθώρια στη σελιδοποίηση
– Αναγραφή των λατινογενών ονομάτων με λατινικούς χαρακτήρες και σε παρένθεση η ελληνική απόδοση του ονόματος. Σε περίπτωση που το όνομα επαναλαμβάνεται, αναγραφή μόνο με λατινικούς χαρακτήρες.
– Αναγραφή νομικών όρων που υπάρχουν στα Λατινικά, αυστηρώς στα Λατινικά, άλλως στα Αγγλικά.
– Χρήση του τύπου του Χάρβαρντ για τις παραπομπές ως τον πλέον εύχρηστο και διαδεδομένο – υπάρχει η δυνατότητα αποστολής του σε περίπτωση που κάποιος δεν τον γνωρίζει.
Η έκταση των άρθρων ή του σχολιασμού αποφάσεων θα πρέπει να είναι αυστηρά έως 1.300 λέξεις.

Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται παρακαλούνται να αποστείλουν τα άρθρα τους έως την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 (10/05/2016) αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση eandith@gmail.com. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνο 6976468871 και 2310811240.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω περιορισμένης έκτασης της έντυπης έκδοσης, όσα άρθρα δεν δημοσιευθούν στο περιοδικό, θα περιληφθούν στην ηλεκτρονική του μορφή στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (www.eandith.gr).

Η Συντακτική Ομάδα