Ανακοίνωση για την Εκλογική Αποζημίωση Δικαστικών Αντιπροσώπων

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 31393/9-9-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση η αποζημίωση των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής καθορίζεται σε 80 ευρώ ανά ημέρα για συνολικά 4 έως 6 ημέρες για τους τακτικούς και 2 έως 3 ημέρες τους αναπληρωματικούς.

Το συνολικό ύψος επομένως της αποζημίωσης καθορίζεται σε εξαιρετικά χαμηλό ποσό, το οποίο, ιδίως στις περιπτώσεις των αναπληρωματικών δικαστικών αντιπροσώπων, κρίνεται εξευτελιστικό. Το γεγονός αυτό απαξιώνει την ιδιότητα του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής και τον ρόλο του στην ορθή διεξαγωγή της κορυφαίας δημοκρατικής διαδικασίας. Ιδιαίτερα μάλιστα την στιγμή που οι οικονομικές συνθήκες στο δικηγορικό επάγγελμα είναι γνωστές και δυσχερείς, δεν είναι δυνατό να απαιτείται από επαγγελματίες να τελέσουν τον ρόλο τους εγκαταλείποντας την εργασία τους, χωρίς μάλιστα να διασφαλίζεται η πραγματική κάλυψη των εξόδων διαμονής και μετάβασης.

Απαιτείται άμεση αντίδραση των θεσμικών συνδικαλιστικών εκπροσώπων του κλάδου, Δικηγορικών Συλλόγων και Ολομέλειας, για την αποκατάσταση της προφανούς εκμετάλλευσης των δικηγόρων που διορίσθηκαν αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ
Ο Πρόεδρος                                                                               Η Γραμματέας
Μήττας Μιχάλης                                                               Φουλίδου Ανδριάνα