Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Δικηγόρων

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2015 διεξήχθη, στα πλαίσια της Διεθνούς Συνάντησης Νέων Δικηγόρων στο Λονδίνο, Συνέλευση των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Δικηγόρων (ΕΥΒΑ). Οι εκπρόσωποι της ΕΑΝΔιΘ αποτέλεσαν την πρώτη και μόνη αντιπροσωπεία από την Ελλάδα συμμετέχοντας ως πλήρη μέλη, μαζί με αντιπροσωπείες από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Γαλλία, το Ην. Βασίλειο, την Γερμανία, την Δανία, την Ελβετία, την Τσεχία και άλλα κράτη. Στα πλαίσια της Συνέλευσης συζητήθηκαν η επαγγελματική κατάσταση των νέων δικηγόρων στην Ευρώπη, ο προγραμματισμός της νέας χρονιάς, η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και η ανάθεση της διοργάνωσης των επόμενων εκδηλώσεων.

Ομόφωνα αποφασίστηκε η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάδειξη των προβλημάτων που απασχολούν τους νέους δικηγόρους ιδίως στα κράτη του ευρωπαϊκού νότου (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία) και την από κοινού διαμόρφωση προτάσεων.

Ομόφωνα αποφασίστηκε η έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού ο οποίος περιλαμβάνει την προσέλκυση περισσότερων οργανώσεων και την διοργάνωση δύο πανευρωπαϊκών συνεδρίων, τον Μάρτιο και τον Ιούνιο του 2015. Παράλληλα αποφασίσθηκε η ενίσχυση της επαγγελματικής συνεργασίας των μελών των Ενώσεων που συμμετέχουν στην ΕΥΒΑ. Ομόφωνα επίσης εγκρίθηκε ο ετήσιος προϋπολογισμός.

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η διοργάνωση του Εαρινού Συνεδρίου 2015 στο Μπέλφαστ από την εκεί Ένωση Νέων Δικηγόρων στις αρχές του Μαρτίου.

Η Ένωσή μας συμμετείχε ενεργά στις εργασίες της Συνέλευσης, έχοντας την ευκαιρία να παρουσιάσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις συνθήκες που επικρατούν σε επαγγελματικό, νομικό αλλά και σε ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο στην Ελλάδα. Παράλληλα τονίσθηκαν από όλους οι προοπτικές που προσφέρει η ένταξή μας στην διεθνή αυτή οργάνωση τόσο για την ανάδειξη των προβλημάτων του κλάδου μας ιδιαίτερα στην Ελλάδα και τα κράτη του νότου όσο και για την ανάπτυξη της διασύνδεσης με αντίστοιχες ενώσεις στα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η πρώτη αυτή επαφή κρίνεται απόλυτα επιτυχημένη και αποτελεί άριστη βάση για την ισχυροποίηση της διεθνούς διασύνδεσης και συνεργασίας της ΕΑΝΔιΘ και των μελών της.