Αναγνώριση Πτυχίων Νομικής από Κύπρο

Με νέα απόφασή του, το ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ καθόρισε επιπλέον δικαιολογητικά για την διαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών νομικής από πανεπιστήμια της Κύπρου. Η απόφαση αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει το έντονο πρόβλημα που προκύπτει από τίτλους σπουδών που χαρακτηρίζονται “πτυχία νομικής” και δίδονται κατόπιν περιορισμένων προγραμμάτων σπουδών (ακόμα και διετούς διάρκειας). Η απόφαση αυτή βρίσκεται στην κατεύθυνση των πάγιων αιτημάτων, που ως ΕΑΝΔιΘ, έχουμε υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές, δεδομένου ότι για την εγγραφή στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο απαιτούνται σπουδές τουλάχιστον τριετούς διάρκειας. Ωστόσο, παραμένει η καθιέρωση αντικειμενικού συστήματος εξετάσεων για τον έλεγχο της επάρκειας στο ελληνικό δίκαιο όσων πτυχιούχων έχουν αποκτήσει τίτλους σπουδών σε κράτη μέλη της ΕΕ. Η απόφαση του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ:

Το Δ.Σ. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., στην από 12-5-2016 συνεδρία του, αποφάσισε να ζητείται, από τους έχοντες αποκτήσει τίτλο σπουδών Νομικής μετά από σπουδές διάρκειας μικρότερης των τριών ετών (λόγω προηγούμενων σπουδών) σε πρόγραμμα Νομικής στη Κύπρο, η προσκόμιση, ως επιπλέον δικαιολογητικό για τη διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου, βεβαίωσης από τη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας για δυνατότητα εγγραφής του αιτούντος αποφοίτου, ως ασκουμένου στο δικηγορικό Σύλλογο της Κύπρου”.