Αίτημα της ΕΑΝΔιΘ προς τον ΕΦΚΑ για έκτακτη χορήγηση προθεσμίας μεταβολής ασφαλιστικής κατηγορίας

Θεσσαλονίκη 3-6-2020,

Η Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, κατόπιν της υπ’ αρ. 3/29-5-2020 ομόφωνης απόφασης του ΔΣ και ενόψει της απρόοπτης και ουσιώδους μεταβολής των συνθηκών λόγω της πανδημίας του COVID – 19, υπέβαλε την κάτωθι πρόταση στον ΕΦΚΑ και το αρμόδιο υπουργείο:

Της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 3-5, Θεσσαλονίκη, eandith@gmail.com.

Προς: Τον Διοικητή του ΝΠΔΔ «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)»,

Κοινοποιούμενο προς: Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ι. Βρούτση.

Θέμα: Χορήγηση Νέας Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Επιλογής Ασφαλιστικής Κατηγορίας.

Θεσσαλονίκη 29-5-2020,

Αξιότιμοι κύριοι,

Σύμφωνα α. 39 παρ. 2 ν.4387/2016, όπως ισχύει «Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία από τις 6 (έξι) ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε μία από τις έξι είναι υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, κατατάσσεται υποχρεωτικά στη πρώτη. Ο ασφαλισμένος μπορεί, με αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει κατώτερη. H αίτηση επιλογής δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά. Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι ασφαλισμένοι επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν, άλλως κατατάσσονται στη πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και καταβάλλουν τις εισφορές του Ιανουαρίου 2020 για την επιλεγείσα κατηγορία μέχρι 20 Μαρτίου 2020». Δυνάμει του άρθρου αυτού το σύνολο των ασφαλισμένων επέλεξε ελεύθερα ασφαλιστική κατηγορία έως την συγκεκριμένη ημερομηνία.

Περαιτέρω, κατά το τρέχον έτος οι συνθήκες τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει η διεθνής κοινότητα και η χώρα μας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού είναι πρωτόγνωρες για τον σύγχρονο πολιτισμό και οι οικονομικές επιπτώσεις τεράστιες σε όλο το φάσμα των οικονομικών κλάδων. Η υγειονομική αντιμετώπιση της πρωτοφανούς αυτής κρίσης από την ελληνική Πολιτεία κρίνεται εξαιρετικά επιτυχημένη μέχρι σήμερα, όμως η οικονομία και οι επαγγελματίες δέχονται ήδη ένα τεράστιο πλήγμα. Μεταξύ αυτών, ήδη από τις 15 Μαρτίου 2020 ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίων και λοιπών υπηρεσιών, ενώ τέθηκαν και περιορισμοί στην κυκλοφορία των πολιτών, με αποτέλεσμα το σύνολο των δικηγορικών γραφείων να αναστείλει την λειτουργία τους. Η δυσμενέστατη κατάσταση στην οποία περιήλθαν οι δικηγόροι και ασκούμενοι δικηγόροι της χώρας έχει άλλωστε ήδη αναγνωρισθεί από την ελληνική κυβέρνηση περιλαμβάνοντάς τους στις κατηγορίες των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Η έκτακτη και αναπάντεχη κατάσταση αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την ουσιαστική και απρόβλεπτη μεταβολή των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, ανατρέποντας τον οικονομικό σχεδιασμό των επαγγελματιών, βάσει του οποίου είχαν επιλέξει την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούσαν. Κατά συνέπεια και στα πλαίσια στήριξής τους, κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία, η κατ’ εξαίρεση εκ νέου χορήγηση προθεσμίας επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας, σύμφωνα με το α. 39 παρ. 2 ν.4387/2016, για το τρέχον έτος.

Για τους λόγους αυτούς

Αιτούμαστε

Την λήψη της αναγκαίας νομοθετικής πρωτοβουλίας ώστε εκτάκτως για το τρέχον έτος να χορηγηθεί νέα προθεσμία επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας σε όσους δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους το επιθυμούν.

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος…………………….Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα………………….Ελένη Χατζηγιάννη