Αίτημα της ΕΑΝΔιΘ προς τον ΔΣΘ σχετικά με τον Διαγωνισμό Δικηγόρων

Θεσσαλονίκη 18-4-2018,

Ενόψει τις διεξαγωγής της πρώτης εξεταστικής 2018 του Διαγωνισμού Δικηγόρων, υποβλήθηκε στον ΔΣΘ αίτημά μας για κατεπείγουσα σύγκληση της Επιτροπής Εποπτείας Άσκησης του α. 14 του Κώδικα Δικηγόρων, ώστε να συζητηθεί η αναμόρφωση των σεμιναρίων προετοιμασίας, η κατάργηση των υποχρεωτικών παραστάσεων και να διασφαλισθεί η διεξαγωγή των εξετάσεων σε χώρο προσβάσιμο από τους συναδέλφους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το αίτημά μας με αριθμό πρωτοκόλλου 3667/18-4-2018 έχει ως εξής:

ΑΙΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 3-5, 54626, Θεσσαλονίκη.

Προς το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 3-5, 54626, Θεσσαλονίκη.

Θέμα: Διεξαγωγή Διαγωνισμού Δικηγόρων

Θεσσαλονίκη 18-04-2018,

——————-

Βάσει της υπ’ αρ. 28343/17-4-2018 απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης, προκηρύσσεται η α εξεταστική 2018 του Διαγωνισμού Δικηγόρων. Η εξεταστική αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 1-3 Ιουνίου 2018.

Ενόψει της διεξαγωγής του Διαγωνισμού αιτούμαστε την άμεση σύγκληση της αρμόδιας επιτροπής του ΔΣΘ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο α. 14 του ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), προκειμένου:

  1. Να διαμορφωθεί πρόταση προς το ΔΣ του ΔΣΘ για την αναμόρφωση των σεμιναρίων προετοιμασίας των ασκούμενων δικηγόρων, κατά τρόπο που αυτά να καταστούν ουσιαστικότερα για τους συναδέλφους.
  2. Να διαμορφωθεί πρόταση προς το ΔΣ του ΔΣΘ σχετικά με την κατάργηση των υποχρεωτικών παραστάσεων των ασκούμενων δικηγόρων, ως προϋπόθεσης συμμετοχής στον Διαγωνισμό Δικηγόρων.
  3. Να συζητηθούν παράμετροι της διεξαγωγής το Διαγωνισμού στην Θεσσαλονίκη, ιδίως αναφορικά με τον τόπο διεξαγωγής, ώστε να διασφαλισθεί η προσβασιμότητα αυτού.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αιτούμαστε την άμεση σύγκληση της Επιτροπής του α. 14 ν. 4194/2013, όπως ορίζεται στις συναφείς διατάξεις.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………………Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………………….Έλλη Μέλλιου”