Αίτημα σχετικά τις θέσεις parking για νέους δικηγόρους

Της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, 26 ης Οκτωβρίου 3-5, Θεσσαλονίκη, 6934040366, eandith@gmail.com

Προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, 26 ης Οκτωβρίου 3-5, Θεσσαλονίκη

Αρ. Πρωτοκόλλου 4/27-01-2021 (εξ.)

Όπως γνωρίζετε για τη χρήση θέσης στάθμευσης στο parking του Δικηγορικού Συλλόγου οι νέοι δικηγόροι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ το χρόνο.

Ενώ θα περίμενε κάποιος το μειωμένο κόμιστρο να αφορά νέους δικηγόρους επταετίας, όπως λογίζονται κατά τον ίδιο τρόπο όσον αφορά και στο μέρισμα του ΔΣΘ, ή έστω νέους δικηγόρους πενταετίας, όπως αντίστοιχα λογίζονται όσον αφορά στις ασφαλιστικές τους εισφορές, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση, λοιπόν, των θέσεων parking νέοι δικηγόροι θεωρούνται αυτοί που ασκούν το επάγγελμα επί τριετία. Επομένως, και με βάση τα παραπάνω, πιστεύουμε πως πρέπει να θεωρούνται νέοι δικηγόροι και συνεπώς να εμπίπτουν στους δικαιούχους του μειωμένου κομίστρου για τη χρήση θέσης parking και οι δικηγόροι πενταετίας, ώστε να μην επιβαρύνονται από το ολόκληρο κόμιστρο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ το χρόνο, ειδικά όταν η υφιστάμενη κατάσταση της υγειονομικής κρίσης και η οικονομική αβεβαιότητα και η επισφάλεια που τη συνοδεύουν, όπως καλά γνωρίζετε, μας έχουν οδηγήσει σε αναπροσαρμογή δεδομένων σε όλα τα επίπεδα.

Επιπροσθέτως, όσον αφορά στον τρόπο καταβολής του μειωμένου κομίστρου, αυτό ζητείται να καταβάλλεται εφάπαξ με την κατάθεση σχετικής αίτησης για τη θέση parking, ενώ στην περίπτωση του κανονικού κομίστρου, η καταβολή του δύναται να γίνει και σε δύο δόσεις. Πιστεύουμε πως θα πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη διευκόλυνση για την καταβολή του κομίστρου με τη διαδικασία δόσεων και στους νέους δικηγόρους.

Τέλος, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορωνοϊού τα γραφεία παρέμειναν εν τοις πράγμασι κλειστά για αρκετούς μήνες (Μάρτιο, Απρίλιο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο) συνεπώς, πολλοί δεν έκαναν χρήση του parking. Πιστεύουμε λοιπόν, ότι θα μπορούσε να επέλθει μία μείωση του κομίστρου της τάξεως του 1/3, αναλογικά ως προς τον αριθμό των μηνών που ήταν κλειστά τα Δικαστήρια για το 2020, ειδικά για το πιο ευάλωτο τμήμα του κλάδου, τους νέους Δικηγόρους

Με βάσει τα ανωτέρω,

Προτείνουμε:

Α) Να εμπίπτουν στην ευεργετική διάταξη του μειωμένου κομίστρου οι δικηγόροι πενταετίας.
Β) Να υπάρξει επέκταση της διευκόλυνσης στην καταβολή του κομίστρου για τη θέση parking και στους νέους δικηγόρους.
Γ) Να υπάρξει μείωση του κομίστρου κατά 1/3 για όλους τους δικηγόρους.

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

O Πρόεδρος…………………….O Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης………………..Παύλος Σαλονικίδης”