Αίτημα σχετικά με το παράβολο συμμετοχής στον Διαγωνισμό Δικηγόρων

Με βάση την πρόσφατη απόφαση του ΔΣΑ για το παράβολο ασκουμένων καταθέσαμε σήμερα το κάτωθι αίτημα προς τον ΔΣΘ. Το αίτημα που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1610-23/03/2021 έχει ως εξής:

“Προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 26 ης Οκτωβρίου 3-5, Θεσσαλονίκη.

Αρ. Πρωτοκόλου 10-23/03/2021,

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ.,

Με αριθμό πρωτοκόλλου 02-05/01/2021 η Ένωση είχε αποστείλει επιστολή στον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων κ. Βερβεσό, την οποία κοινοποίησε και στον Πρόεδρο του ΔΣΘ κ. Κουτσοχήνα, αιτούμενη τη μη καταβολή του «παραβόλου συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ως ένα μέτρο στήριξης ασκουμένων δικηγόρων και μελλοντικών δικηγόρων». Δεν υπήρξε καμία απάντηση στα αιτήματα μας από τους υπευθύνους φορείς.

Με την από 9 Φεβρουαρίου 2021 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής καθορίστηκε «το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο ασκούμενος δικηγόρος υπέρ της Ολομέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για τη συµµετοχή του στον διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων εξεταστικής περιόδου 2021 στο ύψος των εβδομήντα (70,00) ευρώ».

Με αριθμό πρωτοκόλλου 08-19/02/2021 η Ένωση απέστειλε νέα διαμαρτυρία προς τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων κ. Βερβεσό, την οποία κοινοποίησε και στον Πρόεδρο του ΔΣΘ κ. Κουτσοχήνα, αιτούμενη την κατάργηση του παραβόλου και για τις δύο εξεταστικές του 2021 και διαμαρτυρόμενη για την αύξηση του παραβόλου στα εβδομήντα (70) ευρώ.

Στην από 25 Φεβρουαρίου 2021 συνεδρίαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΘ αποφάσισε να μην ζητηθεί το παράβολο για την έκδοση του πιστοποιητικού άσκησης από τον Δ.Σ.Θ, κίνηση που μας βρήκε εξαιρετικά θετικούς. Ως προς την κατάργηση του παραβόλου συμμετοχής στο διαγωνισμό, εξ όσων γνωρίζουμε, το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν κατ’ αρχήν θετικό προς την πρότασή μας, δεσμευόμενο όμως από την σχετική απόφαση της Συντονιστικής για την επιβολή του παραβόλου.

Στις 20 Μαρτίου 2021 το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, «λαμβάνοντας υπ’ όψιν την δυσμενή οικονομική συγκυρία λόγω της πανδημίας, αποφάσισε να καλύψει ο Σύλλογος από δικούς του πόρους, το ποσό των εξετάστρων που θα καταβάλουν οι ασκούμενοι δικηγόροι για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις ασκουμένων Απριλίου 2021, με εισοδηματικά κριτήρια, μετά από σχετική αίτηση τους και δήλωση του τραπεζικού τους λογαριασμού».

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε σκόπιμο ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αθήνας, να εξαντλήσει τη δυνατότητα κάλυψης του ποσού του παραβόλου της συμμετοχής στις εξετάσεις για τους υποψήφιους ασκούμενους δικηγόρους Θεσσαλονίκης.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………Ο Γραμματέας

Τρασανίδης Γιάννης……………….Σαλονικίδης Παύλος