Αίτημα σχετικά με το παράβολο εγγραφής νέων δικηγόρων

Σήμερα 03/08/2021, κατατέθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης το παρακάτω αίτημα για την μείωση του παραβόλου εγγραφής νέων δικηγόρων στο ΔΣΘ.

Το ψήφισμα, το οποίο αποτέλεσε απόφαση του από 20/07/2021 ΔΣ της Ένωσης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 4034-03/08/2021, έχει ως εξής:

Αρ. Πρωτ. 15-02/08/2021 (εξ.),

Όπως γνωρίζετε, μεγάλος αριθμός συναδέλφων που επέτυχαν στον Α΄ Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δικηγόρων 2021 αναμένεται να αιτηθεί την εγγραφή του στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης το προσεχές διάστημα.

Κατά το έτος 2020 λήφθηκαν από μέρους του ΔΣΘ συγκεκριμένα μέτρα προς υποστήριξη του κλάδου εξαιτίας της πανδημικής κρίσης. Μεταξύ των άλλων μέτρων ήταν και η μη καταβολή του ποσού εγγραφής όσων δικηγόρων εγγράφονταν για πρώτη φορά στον Σύλλογο κατά το έτος 2020, κίνηση που χαιρετίσαμε ως Ένωση.

Η πρακτική αυτή συνεχίστηκε και για τους πρώτους μήνες του 2021. Όμως, οι επιτυχόντες στον Α΄ Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δικηγόρων 2021 δεν έχουν τύχει αυτής της ευεργετικής κίνησης. Η γνωστή σε όλους καθυστέρηση στη διενέργεια του Πανελλήνιου Διαγωνισμού, το γεγονός πως οι νέοι δικηγόροι εισέρχονται στον κλάδο εν μέσω μιας πανδημικής και οικονομικής, όπως διαφαίνεται κρίσης, το υψηλό παράβολο των εξετάσεων που κλήθηκαν να πληρώσουν, το γεγονός πως δεν έτυχαν καμίας οικονομικής στήριξης από πλευράς ΔΣΘ (σε αντίθεση με την οικονομική στήριξη που είχαν τα μέλη και οι ασκούμενοι/ες στο ΔΣΑ επί παραδείγματι), αλλά και ο αποκλεισμός τους από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Επιχορήγηση αυτοαπασχολουμένων δικηγόρων» καθιστούν την στήριξη προς τους νέους δικηγόρους επιβεβλημένη.

Για αυτό και προτείνουμε προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΘ ως ελάχιστη κίνηση προς υποστήριξη των νέων συναδέλφων:

  • Να ληφθεί απόφαση περί μη καταβολής του παραβόλου εγγραφής των νέων δικηγόρων στο ΔΣΘ κατά το 2021.
  • Να επιστραφεί το ποσό που αντιστοιχεί στο παράβολο εγγραφής σε όσους/ες έχουν εγγραφεί μέσα στο 2021.

Το παρόν παρακαλείται να διανεμηθεί σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΘ.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………Ο Γραμματέας

Τρασανίδης Γιάννης……………….Σαλονικίδης Παύλος