Αίτημα σχετικά με την από 01/06/2021 «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (039ΚΕ)»

Αρ. Πρωτοκόλλου 14-02/06/2021

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αξιότιμε κύριε Ειδικέ Γραμματέα,

Δημοσιεύτηκε εχθές, 01-06-2021, η απόφαση του Υπουργείου σας με Α.Π. 3224/747/Α3-01-06-2021 και θέμα «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014– 2020 (039ΚΕ)».

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση σε κάθε αυτοαπασχολούμενο δικηγόρο θα αποδίδεται άπαξ συνολική επιχορήγηση έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ με σκοπό την ψηφιακή αναβάθμιση της υποδομής του γραφείου του. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μία θετική κίνηση προς διευκόλυνση συναδέλφων, την οποία επικροτούμε.

Όμως, κατά το άρθρο 5 της ως άνω απόφασης: «Ωφελούμενοι της Δράσης, είναι οι Αυτοαπασχολούμενοι Δικηγόροι (φυσικά πρόσωπα) εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα, έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020 και των οποίων οι ΚΑΔ περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Πρόσκληση και πληρούν τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης».

Με την παραπάνω διάταξη αποκλείονται από το πρόγραμμα οι νέοι συνάδελφοι δικηγόροι, με έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ μετά τις 31/12/2020. Οι νέοι δικηγόροι που πραγματοποιούν τώρα τα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα ως αυτοαπασχολούμενοι και είναι εκείνοι που χρειάζονται την περισσότερη βοήθεια από προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ 2014-2020, προκειμένου να μπορέσουν να πορευθούν στον κλάδο και στην επαγγελματική τους ζωή.  Την ίδια στιγμή που μέρος της δικηγορικής ύλης «ψηφιοποιείται» και μεγάλο μέρος των διοικητικών υπηρεσιών υποστηρίζονται ηλεκτρονικά, θεωρούμε αδιανόητο νέοι επαγγελματίες να αφήνονται εκτός οποιασδήποτε χρηματοδότησης για την αναβάθμιση του γραφείου τους.

Με βάσει τα παραπάνω αιτούμαστε την τροποποίηση της ως άνω αναφερόμενης απόφασης και την ένταξη των νέων δικηγόρων με έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ μετά τις 31/12/2020 στους ωφελούμενους της Δράσης αυτής.

Για το ΔΣ της Ε.Α.ΝΔι.Θ.

Ο Πρόεδρος………………………Ο Γραμματέας

Τρασανίδης Γιάννης……………….Σαλονικίδης Παύλος