Αίτημα προς ΔΣΘ για την παροχή πρόσβασης σε ασκούμενους στον Σάκκουλα online

Υποβάλλαμε το κάτωθι έγγραφο προς τον ΔΣΘ για την παροχή πρόσβασης σε ασκούμενους στον Σάκκουλα online:

Με μεγάλη μας χαρά διαπιστώσαμε την ενέργεια του Δ.Σ.Θ. να προσφέρει στα μέλη του δωρεάν πέντε ώρες επιπλέον στην πλατφόρμα Σάκκουλας – online. Η ενέργεια αυτή κινείται προς την σωστή κατεύθυνση ειδικά αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι αφενός με το επιβληθέν απαγορευτικό (lockdown), το οποίο-κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων-φαίνεται, δυστυχώς, να παρατείνεται, και αφετέρου ότι τόσο η βιβλιοθήκη του Συλλόγου όσο και η βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. πλέον είναι δύσκολα προσβάσιμες μία τέτοια ενέργεια διευκολύνει τον δικηγορικό κόσμο και κρίνεται ακόμη πιο αναγκαία και πιο θετικά. 

Ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν όλος ο δικηγορικός κλάδος το ίδιο τυχερός καθώς πολλοί συνάδελφοι μας και μέλη της Ένωσής μας αποκλείστηκαν από την απολαβή της πρωτοβουλίας αυτής του Δ.Σ.Θ.. Και αν για τους Ασκούμενους μπορούσαμε να το περιμένουμε εξαιτίας του εν γένει αποκλεισμού τους και από την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι αποκλείστηκαν και οι συνάδελφοί μας με Α.Μ. μεγαλύτερο του 12.518. Συνεπώς, λόγω της μη πρόσφατης επικαιροποίησης των στοιχείων από την πλευρά του Δ.Σ.Θ. οι περισσότεροι συνάδελφοι που απέκτησαν την ιδιότητα του Δικηγόρου το 2020 έμειναν αποκλεισμένοι.

Είναι γεγονός ότι οι νέοι Δικηγόροι είναι οι πιο αδύναμοι και ευάλωτοι οικονομικά και ότι αυτοί θα έπρεπε να ενισχύονται πρωτίστως από τις πρωτοβουλίες του Συλλόγου.

Η πρωτοβουλία τόσο για τον Σάκκουλα όσο και για την ΝΟΜΟΣ ενδυναμώνει την πρόσβαση του κλάδου στην νομοθεσία, την νομολογία και την βιβλιογραφία και ενισχύει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ειδικά για τους νέους και τους ασκούμενους Δικηγόρους μπορεί να κριθεί και ζωτικής σημασίας.

Με την επέκταση του μέτρου πέραν της αποκατάστασης της αδικίας δεν είναι επιβαρύνεται σημαντικά το ταμείο του Συλλόγου.

Επομένως, με βάση τα παραπάνω αιτούμαστε:

Α.  Να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία στον Σάκκουλα ώστε να τύχουν της προσφοράς όλοι οι Δικηγόροι (ασκούμενοι και οι Δικηγόροι με Α.Μ. μεγαλύτερο του 12.518).

Β. Να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση μέσω του Δ.Σ.Θ. στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ και οι ασκούμενοι Δικηγόροι.

Γ.  Να επικαιροποιούνται γενικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα στοιχεία των δικαιούχων ώστε όλο και περισσότεροι συνάδελφοι να απολαμβάνουν της πρωτοβουλίας του Δ.Σ.Θ.”

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………Ο Γραμματέας

Τρασανίδης Γιάννης……………….Σαλονικίδης Παύλος