Αίτημα για την Κατάργηση των Υποχρεωτικών Παραστάσεων των Ασκούμενων Δικηγόρων

Κατατέθηκε σήμερα 21-10-2019 λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου 8445 ενώπιον του ΔΣΘ αίτημα της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης περί κατάργησης των υποχρεωτικών παραστάσεων και, επικουρικά, ανάληψης από τον ΔΣΘ της οικονομικής επιβάρυνσης των σχετικών πιστοποιητικών. Το αίτημα υποβλήθηκε κατόπιν της υπ’ αρ. 13/11-10-2019 απόφασης ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ και έχει ως εξής:

Μεταξύ των υποχρεώσεων των υποψηφίων Δικηγόρων, προκειμένου να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό δικηγόρων, είναι και η χορήγηση πιστοποιητικού/ών παραστάσεων στο οποίο/α να βεβαιώνεται ότι ως ασκούμενος παραστάθηκε σε τουλάχιστον έξι (6) υποθέσεις.

Η υποχρέωση αυτή, ωστόσο, είναι ένας αναχρονιστικός θεσμός, ο οποίος όπως μας αποδεικνύει και η πράξη, δεν εξυπηρετεί κάποιον σκοπό. Δυστυχώς, έχουμε υπάρξει όλοι μάρτυρες ασκουμένων οι οποίοι απλά βάζουν υπογραφές στις Αγωγές και τις «Προτάσεις» ή απλά αναφέρεται το όνομά τους επί της έδρας χωρίς οι ίδιοι να έχουν συμμετάσχει στο ελάχιστο για την διεκπεραίωση της υπόθεσης και μετά περιμένουν να βγει η απόφαση για να παρακαλέσουν το/ην γραμματέα και να πάρουν μία υπογραφή.

Συμπεραίνει κανείς, λοιπόν, ότι δεν παρέχεται κάποιο εχέγγυο ουσιαστικής άσκησης με τον θεσμό αυτό. Πέραν της μη ουσιαστικής χρησιμότητας του θεσμού αυτού υπάρχουν και αρκετά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον ίδιο τον θεσμό. Κατ’ αρχάς, είναι σύνηθες, οι αποφάσεις να αργούν να εκδοθούν με αποτέλεσμα συνάδελφοι που όντως παραστάθηκαν, να μην μπορούν να εξασφαλίσουν έγκαιρα την βεβαίωση αυτή καθώς η απόφαση μπορεί να εκδοθεί μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών των ασκουμένων. Προβλήματα γεννώνται και με ασκούμενους οι οποίοι έκαναν άσκηση σε άλλους Συλλόγους και μετεγγράφησαν στον Δ.Σ.Θ. κατά την διάρκεια της άσκησής τους αλλά και με συναδέλφους των οποίων τα γραφεία έχουν υποθέσεις σε Δικαστήρια άλλων πόλεων στα οποία δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό.

Περαιτέρω, οι υπηρεσίες των Δικαστηρίων εκδίδουν πιστοποιητικά στα οποία επικολλούνται μεγαρόσημα (συνολικής αξίας 5 ευρώ ανά πιστοποιητικό). Συνεπώς, αν κάποιος υποψήφιος Δικηγόρος χρειάζεται να πάρει «πιστοποιητικό παραστάσεων» από περισσότερες γραμματείες, κάτι που είναι πολύ σύνηθες, βρίσκεται αντιμέτωπος με μία ακόμη σημαντική για τα δεδομένα της άσκησης επιβάρυνση, η οποία είναι αχρείαστη. Κόστος υπάρχει και για τους ίδιους τους υπαλλήλους των Δικαστηρίων καθώς αφενός αφιερώνουν εργατοώρες για να επιβεβαίωσουν τις παραστάσεις αλλά και να εκδώσουν το πιστοποιητικό και αφετέρου αφήνουν πίσω τις άλλες υποθέσεις τους καθυστερώντας έτσι την απονομή δικαιοσύνης. Κατά συνέπεια, από μια μη απαραίτητη και ανούσια διαδικασία προκαλείται δυσανάλογο οικονομικό και γραφειοκρατικό κόστος.

Η ποιότητα της άσκησης αλλά και γενικά ο θεσμός της άσκησης πρέπει να αναβαθμιστεί εξ ολοκλήρου, στην κατεύθυνση των προτάσεων που η ΕΑΝΔιΘ έχει δημοσιεύσει και κοινοποιήσει σε εσάς. Η «υποχρεωτική παράσταση», όμως, ουσιαστικά δεν συνεισφέρει κάτι. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι μόνο στην Θεσσαλονίκη υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Συνεπώς, ειδικά μετά την θέσπιση ενιαίου συστήματος εξετάσεων, τίθεται θέμα ισότητας ανάμεσα στους ασκούμενους του Δ.Σ.Θ. και τους ασκούμενους της υπόλοιπης επικράτειας οι οποίοι δεν έχουν τέτοια υποχρέωση.

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Την πλήρη και οριστική κατάργηση του θεσμού των υποχρεωτικών παραστάσεων και την άμεση διαβούλευση του θέματος αυτού στο Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ.

Επικουρικώς και με άμεση εφαρμογή, την ανάληψη του σχετικού κόστους έκδοσης των πιστοποιητικών παραστάσεων από τον ΔΣΘ.

Την διανομή της παρούσας στα μέλη του ΔΣ του ΔΣΘ”.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος…………………………………………Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα………………………………Ελένη Χατζηγιάννη