Αίτημα ΕΑΝΔιΘ προς τον ΔΣΘ για την επίσπευση έγκρισης εγγραφής των νεοορκισθέντων συναδέλφων

ΑΙΤΗMA

Του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης» (ΕΑΝΔιΘ), το οποίο εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός 26ης Οκτωβρίου 3-5 και νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό του, Τρασανίδη Ιωάννη (6934040366, eandith@gmail.com)

Προς τον Πρόεδρο του ΔΣΘ κ. Δημήτριο Φινοκαλιώτη και τα μέλη του ΔΣ.

Θέμα: Αίτημα για την ολοκλήρωση/επίσπευση έγκρισης των εγγραφών των νεοορκισθέντων συναδέλφων πριν την λήξη της υποβολής αιτήσεων προτίμησης/ εξαίρεσης για τις Δημοτικές και Περιεφερειακές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Σήμερα, 18-9-2023 άνοιξαν οι αιτήσεις προτίμησης-εξαίρεσης Δικαστικών Αντιπροσώπων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του 2023, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων την 23-9-2023. 

Ήδη δε, μετά την διενέργεια του Πανελληνίου Διαγωνισμού Δικηγόρων στα τέλη Μαΐου 2023- ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός που έλαβε χώρα γραπτώς μετά την πανδημία- μεγάλος αριθμός ασκούμενων- πλέον νέων συναδέλφων- από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2023, οπότε και δημοσιεύθηκαν τα πρώτα ΦΕΚ, έχει ορκισθεί και εκκρεμεί η εγγραφή στον ΔΣΘ, και κατά συνέπεια η απόκτηση των κωδικών portal της ολομέλειας, που δίνει και την δυνατότητα για την υποβολή αίτησης προτίμησης/ εξαίρεσης, όχι με την ιδιότητα του ασκούμενου/ης , αλλά με την ιδιότητα του/της Δικηγόρου.

Δεδομένου, λοιπόν, ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτήσεων εγγραφής που ακόμα εκκρεμούν και απαιτείται έγκαιρη έγκριση ώστε να προλάβουν πριν την λήξη της προθεσμίας όσο περισσότεροι συνάδελφοι μας να κάνουν αίτηση προτίμησης/εξαίρεσης ως Δικηγόροι, και όχι ως ασκούμενοι ώστε να έχουν αυξημένες πιθανότητες διορισμού στις εκλογές.

Αιτούμαστε

1) Όπως επιληφθεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες και να εγκριθούν εγκαίρως και πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, οι εκκρεμείς  αιτήσεις εγγραφής των νέων συναδέλφων  στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης μέχρι την καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων προτίμησης/ εξαίρεσης.

2) Όπως ληφθεί κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία και ολοκλήρωση της εγγραφής των νέων συναδέλφων που αναμένεται να ορκιστούν αυτή την εβδομάδα, και μέχρι την καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Με εκτίμηση

Θεσσαλονίκη 18-9-2023

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………………..Ο Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης……………………….Γιώργος Παπαγεωργίου