Αίτημα ΕΑΝΔιΘ προς ΕΦΚΑ/ΤΥΔΘ περί της κατά προτεραιότητα διεκπεραίωσης των αιτήσεων εγγραφής ασκουμένων δικηγόρων

Η ΕΑΝΔιΘ κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και ενόψει των προϋποθέσεων ενίσχυσης των ασκούμενων δικηγόρων στα πλαίσια της πανδημίας, κατέθεσε το κάτωθι αίτημα:

Αίτημα της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΕΑΝΔιΘ), 26 ης Οκτωβρίου 3-5, Θεσσαλονίκη, 6934040366, eandith@gmail.com

Προς: Τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) Περιφερειακό Τμήμα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

Αρ. Πρωτ. 5-08/02/20201 (εξ.)

Προς τον κάθε αρμόδιο,

Με την υπ’ αριθμόν. οικ.5629/22 Κ.Υ.Α. των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, η οποία δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ 450/05-02-2021 Β΄, αποφασίστηκε η ενίσχυση των «επιστημονικών κλάδων» με επίδομα ύψους τετρακοσίων (400,00) ευρώ. Την συγκεκριμένη ενίσχυση θα λάβουν, μεταξύ άλλων και ασκούμενοι δικηγόροι.

Συγκεκριμένα, κατά το άρθρο 2 της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α δικαιούχοι είναι ασκούμενοι δικηγόροι που έχουν ασφαλιστεί μετά την 01/01/2017. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης ορίζεται η 15 η Φεβρουαρίου 2021. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η ασφάλιση των ασκούμενων δικηγόρων στον Τομέα Υγείας είναι υποχρεωτική και έχει αναδρομική ισχύ από την εγγραφή του ασκούμενου στο μητρώο ασκουμένων του αρμοδίου Δικηγορικού Συλλόγου.

Όπως, επίσης, γνωρίζετε, μεγάλο μέρος των ασκουμένων δικηγόρων δεν προβαίνουν σε εγγραφή στον ΕΦΚΑ από την έναρξη της άσκησής τους. Το παραπάνω οφείλεται μεταξύ άλλων στο γεγονός πως πολλοί ασκούμενοι είναι εμμέσως ασφαλισμένοι σε γονέα τους και άρα «καλύπτονται» ασφαλιστικά. Το κύριο γεγονός, όμως, το οποίο οδηγεί ασκούμενους να αργούν να εγγραφούν στο Ταμείο Υγείας Δικηγόρων είναι βεβαίως το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών σε μία δύσκολη εποχή, ειδικά αν ληφθεί υπόψιν πως ασκούμενοι υποχρεούνται σε καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών, δίχως να δικαιούνται νόμιμης αμοιβής για την ουσιαστική εργασία τους σε δικηγορικά γραφεία και εταιρείες.

Με δεδομένο πως για την καταβολή της έκτακτης χορήγησης των 400 ευρώ στους ασκούμενους απαιτείται η ασφάλιση τους στον ΕΦΚΑ, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021 και με δεδομένο πως πολλοί ασκούμενοι καταθέτουν αίτηση εγγραφής στον ΕΦΚΑ σε χρόνο μεταγενέστερο από τον χρόνο έναρξης άσκησης, είμαστε βέβαιοι πως έχετε δεχτεί ήδη έναν μεγάλο αριθμό αιτήσεων εγγραφής στον ΕΦΚΑ. Το καταλαβαίνουμε και από τις πολλές ερωτήσεις που έχουμε δεχτεί από τα μέλη μας σε σχέση με το θέμα αυτό. Κατανοούμε τον φόρτο εργασίας διεκπεραίωσης των αιτήσεων, ειδικά σε μία περίοδο όπως αυτή που διανύουμε με πολλούς συναδέλφους σας να αναγκάζονται να εργαστούν από το σπίτι.

Ζητάμε την γρήγορη και κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτήσεων αυτών. Πρόκειται κατ’ αποκλειστικά για εγγραφές με αναδρομική ισχύ. Οι αιτούντες την εγγραφή τους, ούτως ή άλλως, θα υποχρεωθούν να καταβάλουν τις εισφορές τους ασχέτως του χρονικού διαστήματος διεκπεραίωσης της αίτησης τους. Με τη γρήγορη διεκπεραίωση και την, κατ’ επέκταση, εγγραφή τους στον ΕΦΚΑ, οι ασκούμενοι θα μπορέσουν να λάβουν το βοήθημα των 400 ευρώ. Με τα χρήματα αυτά θα έχουν και μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια να καλύψουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Με βάση τα παραπάνω αιτούμαστε

Την κατά προτεραιότητα και όσο το δυνατόν ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων εγγραφής ασκουμένων δικηγόρων από την υπηρεσία σας που υπεβλήθησαν το τελευταίο χρονικό και αυτών που αναμένεται να υποβληθούν το τρέχον χρονικό διάστημα

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………Ο Γραμματέας

Τρασανίδης Γιάννης……………….Σαλονικίδης Παύλος