Αίτημα ΕΑΝΔιΘ για την εξυπηρέτηση ασκούμενων δικηγόρων στον ΕΦΚΑ

Της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

Προς τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, κ. Παναγιώτη Δουφεξή,

Κοινοποιούμενο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων.

Θέμα: Πρόσβαση Ασκούμενων Δικηγόρων σε Υπηρεσίες ΕΦΚΑ

Θεσσαλονίκη 16-9-2022,

Με έκπληξη διαβάσαμε το υπ’ αριθμ. Πρωτοκ. 416724/13-09-2022 έγγραφο του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με το οποίο το δικαίωμα του άρθρου 34 §2 του Ν. 4194/2013 κατά το οποίο «Η είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό» αφορά αποκλειστικά τους Δικηγόρους και όχι τους Ασκούμενους Δικηγόρους.

Η προσέγγιση αυτή είναι τελείως λανθασμένη διότι παραβλέπει το γεγονός ότι οι Ασκούμενοι Δικηγόροι είναι μέλη του δικηγορικού συλλόγου στο στάδιο της άσκησης τους, καλυπτόμενοι από τις διατάξεις του κώδικα περί δικηγόρων.

Επιπρόσθετα, επιχείρημα για την μεταχείριση από το νόμο των ασκουμένων ως δικηγόρων προκύπτει από το άρθρο 12 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) σύμφωνα με το οποίο «ο ασκούμενος δικηγόρος έχει τη δυνατότητα να παρίσταται στα Πταισματοδικεία, στις προανακριτικές αρχές, στα Ειρηνοδικεία κατά τη συζήτηση υποθέσεων μικροδιαφορών, στη λήψη ενόρκων βεβαιώσεων καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής αρχής». Διοικητική αρχή συνιστά και ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ο οποίος είναι Ν.Π.Δ.Δ. Από το ίδιο άρθρο προκύπτει ότι ο Νόμος κρίνει άξιους τους Ασκούμενους Δικηγόρους και ισάξιους των Δικηγόρων να παρίστανται ενώπιον των Δικαστηρίων και να εκπροσωπούν τα δικαιώματα των πολιτών ενώπιον της δικαστικής αρχής. Θα ήταν άτοπο ενώ κρίνονται ισάξιοι των Δικηγόρων για το μείζον, ήτοι την παράσταση ενώπιον των Δικαστηρίων της χώρας, να μην κρίνονται ισάξιοι για το έλασσον, όπως η χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό είσοδο στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα.

Επιπλέον, το γεγονός ότι οι Ασκούμενοι Δικηγόροι είναι Δικηγόροι προκύπτει και από το γεγονός ότι η άσκηση καθώς και οι υποχρεώσεις των ασκουμένων ρυθμίζονται στον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) στο Β΄ Κεφάλαιο (άρθρα 10-22). Μάλιστα, σύμφωνα με το άρθρο 11 §2 «τα κωλύματα και ασυμβίβαστα που ορίζονται για τον δικηγόρο ισχύουν και για τον ασκούμενο δικηγόρο», δίνοντας έτσι μία σύμπλευση και συμπόρευση και σε αυτόν τον τομέα. Θα ήταν οξύμωρο ο Ασκούμενος Δικηγόρος να τυγχάνει των ίδιων υποχρεώσεων και να έχει τα ίδια κωλύματα με τους Δικηγόρους αλλά να μην χαίρει των δικαιωμάτων και των προνομίων τους, κάτι που καθιστά μάλιστα και αναγκαίο η ίδια η φύση της άσκησης.

Τέλος, το ότι οι Ασκούμενοι Δικηγόροι λειτουργούν και δρουν στο πλαίσιο του δικηγορικού λειτουργήματος προκύπτει και από το ότι ταυτότητες τους εκδίδονται από τους κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους.

Είναι προφανές δε ότι σε περίπτωση έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή από τον ασκούμενο, αυτός έχει δικαίωμα και αυτοτελώς να εκπροσωπεί τους πολίτες και να παρίσταται ενώπιον των διοικητικών αρχών και όχι στο πλαίσιο άσκησης του σε δικηγορικό γραφείο.

Επειδή η παραπάνω απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ έσφαλε καθώς έκρινε εσφαλμένα τον ρόλο του Ασκουμένου Δικηγόρου και ερμήνευσε εσφαλμένα τον Κώδικα Δικηγόρων

Επειδή τόσο κατά τη γραμματική όσο και κατά τη συσταλτική ερμηνεία του Νόμου, οι Ασκούμενοι Δικηγόροι είναι Δικηγόροι.

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Να διορθωθεί η ως άνω απόφαση ως προς το σκέλος που αφορά τους Ασκούμενους Δικηγόρους. Η είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα να επιτρέπεται ελεύθερα στους ασκούμενους δικηγόρους με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλος περιορισμό.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………Ο Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης……………….Γιώργος Παπαγεωργίου